Vandsektorens teknologier, ydelser, markeder og selskaber skal være på højest mulige udviklingsniveau. Vandselskaber tænker globalt, men agerer lokalt. På den måde sikres folkesundhed, naturbeskyttelse, klimaløsninger, erhvervsinteresser og fremskridt i lokalområderne og hele Danmark. 

Vandselskabernes ydelser er af afgørende betydning for, at danskerne og Danmark kan fungere. Men de spiller samtidig en hel central rolle for, at lokalsamfundenes fremskridt og vækst rodfæstes. Også i de tyndere befolkede områder er det nødvendigt med rent drikkevand, sikker afledning af spildevand og planer mod oversvømmelser. Desuden er det også her helt afgørende, at vandselskaberne er på forkant med udviklingen. De skal arbejde stadig mere med at beskytte vand- og energiressourcerne og optimere anvendelsen af dem. De skal værne om naturen og samtidig finde ud af, om de kan arbejde endnu mere bæredygtigt, hvor processerne kan afføde nye produkter og generere energi. 

Der er store gevinster ved at arbejde på denne måde. Kunderne får på sigt smartere løsninger, der kan give ydelser til stabile priser, mens lokalområdernes produktionsvirksomheder og rådgivere får vækst som følge af teknologiudviklingsarbejdet. Viser det sig så oven i købet, at teknologiløsningerne er så unikke, at de kan modnes til udenlandske markeder, så er det op til samarbejdspartnerne, om de vil gøre det til gavn for dansk eksport og beskæftigelse. Vandselskaberne kan i den forbindelse medvirke til at fortælle om erfaringerne med løsningerne og dokumentere resultaterne for producenter og rådgivernes kunder. Eksport af vandteknologi vækster og havde i 2015 en rekordomsætning på 16,8 milliarder kroner. 

Vandselskabernes opgaver understøtter således mange funktioner i samfundet. Drikkevand er det mest livgivende, vi har, samtidig med, at det er helt essentielt for f.eks. fødevareindustrien og sundhedssektoren. Spildevandet er til gengæld det mest dødbringende og sygdomsfremkaldende, som mennesker og natur skal skærmes fra. Indsatsen med at kontrollere skybrud betyder, at man nu kan bade i havnene inde midt i storbyerne. Det er enestående, globalt set, og det er med til at gøre livet i byerne mere attraktivt. Samtidig understøtter det turismen, hvad enten det er gæster, der kommer for at nyde danske byers havne-faciliteter, erhvervsturister, der vil lære af vandselskaberne, eller det er udenlandske lystfiskere, der skal have fangst i indre danske farvande eller åer - alene denne turisme har en årlig omsætning på fem milliarder kroner. 

Vandselskaberne er en central spiller i indsatsen for udvikling og vækst i hele Danmark.