Ulla Tørnæs og Kristian Jensen ved lanceringen.

Handlingsplan giver udviklingsmuligheder indenfor vand og miljø. 

DANVA tilbyder at assistere regeringen med det videre udviklingsarbejde indenfor vand og miljø i handlingsplanen for FN’s Verdensmål. 

To ministre lancerede den danske handlingsplan for FN’s Verdensmål ved en reception i FN-byen i København fredag den 31. marts. Udviklingsminister Ulla Tørnæs ser den danske handlingsplan som et redskab til nye partnerskaber, så Danmark kan gøre en forskel i verden. Finansminister Kristian Jensen betonede også, at vi har travlt, hvis vi skal nå i mål og f.eks. udrydde sult og fattigdom. DANVA kan konstatere, at selvom der i planen ikke direkte er lagt op til nye tiltag for Danmark, så er der muligheder med planen indenfor vand og miljø, som DANVA gerne vil bidrage til. 

Regeringen fremlagde den 31. marts 4 prioriteter for Danmarks opfølgning på FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling:

  • Vækst og velstand
  • Mennesker
  • Miljø og klima
  • Fredelige og trygge samfund

Hvordan målsætningerne for vand i Danmark skal opfyldes er for DANVA at se endnu ikke helt tydeligt. Den konkrete målsætning for Miljø og Klima er at: ”Beskytte vand- og havmiljø” Den indikator for vand, som der skal måles på, hedder ”Tilstand for vandmiljøet” (Vandrammedirektivet). I det omfang der forventes nye tiltag for at beskytte vand og miljø i Danmark, er DANVA klar til at bidrage konstruktivt, så vi i Danmark kan opfylde Verdensmålene bedst muligt. 

Finansminister Kristian Jensen lagde vægt på, at verdensmålene skal være integreret i det daglige arbejde for alle, både kommuner, virksomheder og civilsamfund. Det gælder således også for vandselskaberne, der tilbyder at være med til at udvikle indsatser og med at føre planerne ud i livet til glæde for Danmark og resten af verden. Målet for Danmark må være, at vi også i fremtiden kan sikre vores grundvandsressourcer og udnytte vandet så effektivt som muligt. 

Vandsektoren har stor interesse for Verdensmålene. Det fremgår af eksempler i det næste nummer af DANSKVAND, der udkommer 7. april med tema om FN’s Verdensmål. 

De internationale udfordringer og vandsektoren

Vender man blikket mod de internationale målsætninger på vand, kan der vise sig nye muligheder for den danske vandsektor. Både Ulla Tørnæs og Kristian Jensen lagde op til partnerskaber på tværs, hvor danske kompetencer også på vand- og miljøområdet, skal gøre en forskel og hjælpe resten af verden med at nå målene. 

Også her kan den danske vandsektor være med til at tage ansvar, så vi udnytter vores potentialer og styrkepositioner. Netop denne diskussion bliver central, når DANVA den 21. juni holder konference i Climate Planet i Aarhus med titlen ”Vejret, Vandsektoren og Verdensmålene”, hvor vi sætter fokus på sammenhængene mellem klimaforandringer, udfordringer i håndtering af vand og FN’s Verdensmål.