I marts måned blev World Water Forum 6 afholdt i Marseille, hvor DANVAs bestyrelse deltog. World Water Forum er et gigantisk set up af globale, regionale og tematiske spor, der forløber parallelt samtidig med en lang række side events. Mere end 15.000 deltagere fra hele verden mødtes for at drøfte en international dagsorden for samarbejdet på vandområdet. 

1.400 løsninger til vand og sanitet er nu publiceret på en ”løsnings-udvekslinsplatform” og deltagende interessenter (FN-organisationer, regeringer, parlamentarikere, lokale myndigheder, donorer, vandfagfolk, ngo'er og civilsamfundets aktører) har givet tilsagn om mere end hundrede konkrete forpligtelser. Løsninger og tilsagn skal muliggøre en hurtigere adgang til vand og sanitet, en universel menneskeret, der blev anerkendt i 2010 og forbedre bevaring og forvaltning af vand. The World Water Council vil bære budskaberne til Rio de Janeiro til FN’s konference om bæredygtig udvikling i juni 2012, hvor vand og sanitet er helt centralt. 

DANVA arrangerede på vegne af EUREAU en session om bæredygtig finansiering af den Europæiske vandsektor og har gennem det sidste år arbejdet på forberedelsen af denne session. I den forbindelse har vi fået udarbejdet en rapport om anvendelsen af konceptet ”de 3T’er” i den Europæiske vandsektor. 3T står for taxes, tariffs, transfers og formålet med arbejdet har været at udarbejde en guide, som kan medvirke til at skabe større gennemsigtighed i, hvordan den Europæiske vandsektor er finansieret. Guiden indeholder 9 cases heriblandt en fra Danmark ved Vandcenter Syd - og tankevækkende er det, at Danmark og England er de eneste lande, hvor der er tale om ren takstfinansiering. Værd at huske når vi sammenligner vandpriser på tværs af landegrænser, hvor Danmark som regel ligger i toppen. 

Miljøminister Ida Auken deltog også, og på vegne af EU-landene underskrev hun en aftale, der sætter Danmark i spidsen for et samarbejde i Kina på vandområdet. Det kan betyde eksport af dansk miljøteknologi og flere arbejdspladser. Kineserne vil bruge 470 milliarder euro på vandområdet over de næste 10 år, hvor dansk og europæisk viden om vandplanlægning, grundvandsbeskyttelse og rensning af spildevand skal være bærende for EU’s vandsamarbejde med Kina. 

DANVA havde inviteret Miljøministeren med følge, kolleger fra EUREAU samt øvrige aktører fra den danske vandbranche til middag. Det var en aften, hvor Miljøministeren i sin tale opfordrede hele den danske vandbranche til at gå hånd i hånd med hinanden og med hende i bestræbelserne på at opnå ambitionen om at gøre Danmark til en grøn vækstnation og løse de fremtidige udfordringer omkring bla. klimatilpasning. Jeg mener vi skal tage denne opfordring fra ministeren, og vi er da også allerede godt i gang. 

Der blev også tid for DANVAs bestyrelse til at besøge Marseille vand, hvor vi dels besøgte et vandværk med ozon rensning og kørte en tur ud i oplandet, hvor vi så deres overfladevandsreservoirer med dæmning og kanalsystemer i omegnen af Marseille. Ganske imponerende men også en reminder til os selv, hvor unikt det er i Danmark, at vi kan basere vores vandforsyning udelukkende på grundvand. 

Jeg tror alle fik noget med hjem fra Marseille og jeg tror på, det styrker forståelsen for den tid jeg og sekretariatet bruger på Europæisk arbejde sat i forhold til den indflydelse DANVA opnår gennem Europæiske samarbejdsrelationer i EUREAU og ikke mindst i EU’s institutioner. 

God påske.