H+©rsholm 30.jpg

Relativ vandpris

Når priserne fratrækkes skatter og moms og korrigeres for vandforbrug pr. familie, som er meget lavt i Danmark, ligger vi på eller under niveau med lande, som vi typisk sammenligner os med. Også selvom vi har et investeringsniveau, der er en faktor 10 højere i Danmark end i Italien, og selvom vi i Danmark har væsentligt højere energiafgifter og lønomkostninger.

Vandydelserne er 100 % finansieret over taksten

Danmark er et af de få lande i Europa, hvor vandydelserne er 100 % finansieret over taksten. Det giver en række fordele i forhold til investeringer i folkesundhed, miljøbeskyttelse, vandkvalitet, forsyningssikkerhed og klimasikring.

Danske vandpriser ligger langt under UNDPs anbefaling

FN’s udviklingsorganisation UNDP anbefaler, at udgifterne til vand i en almindelig husstand ikke overstiger 3 % af hustandsindkomsten. I Danmark udgør udgiften gennemsnitligt 1,3 % af den disponible indkomst - dvs. under halvdelen af anbefalingen.

Metode

Europakortet er baseret på 2 forskellige datakilder:

  • ”International Statistics for Water Services”, IWA, 2012 og 2014
  • Eurostats tabel ILC_LVPH01: ”Average household size”

Fra IWA får vi data vedrørende husstandsudgiften, vandforbrug og takstsammensætning for de enkelte lande, der er farvelagt i kortet. Vandforbruget i Frankrig er dog hentet fra Frankrigs Ministerium for Økologi, Bæredygtig Udvikling og Energi.

Fra Eurostat får vi oplysninger vedrørende landenes gennemsnitlige husholdningsstørrelse.

Kortet er farvelagt på baggrund af en beregning af, hvor meget vand en gennemsnitlig husstand forbruger på et år, og hvad de betaler for vandet.

For de lande, der har et fast bidrag som en del af betalingen for afledning af spildevand, er det faste bidrag beregnet på baggrund af tallene oplyst af IWA, da det ikke fremgår eksplicit i materialet.

Vandpriserne på kortet reflekterer ikke nødvendigvis den kostægte pris, forbundet med forsyning af drikkevand og håndtering af spildevand. Dette skyldes, at nogle omkostninger kan være dækket af andre end den direkte forbruger.

I nogle tilfælde kan der være et politisk incitament til at sikre, at vand er tilgængeligt til en social acceptabel pris.

I Danmark er vandtaksterne over tid et udtryk for den kostægte pris. Kortet illustrerer således udelukkende den forbrugeroplevede pris. Et givent lands husstandsudgift er beregnet som et gennemsnit af udgiften i landets største byer.

Yderligere information

Kontakt Thomas Sørensen på telefon 87 93 35 65 eller e-mail ts@danva.dk