A1A4713
Foto: State of Green

IWA World Water Congress & Exhibtion 2022 rummer et væld af spændende programpunkter. Er du nysgerrig på, hvad der gemmer sig bag overskrifterne, så kan du nedenfor blive klogere på et udpluk af de aktiviteter, DANVA er involveret i.

IWA High Level Summit 

Mandag d. 12.9. kan du opleve et nyt element på IWA-kongressen, når der bliver afholdt High Level Summit under titlen “Partnerships for Smart Liveable Cities – Water as a Key to Action on Climate and the SDG’s”.

Deltagerne på summit vil være ministre, borgmestre, forsyninger, virksomheder og organisationer fra hele verden, og målet er, at deltagerne sammen skal udvikle en række anbefalinger til, hvordan man i partnerskaber bliver bedre til at sikre finansiering, god forvaltning og innovation for at sikre en bæredygtig udvikling. 

Åbningen af summit sker kl. 10.30 – 11.00 ved IWA præsident Tom Mollenkopf og Miljøminister Lea Wermelin.

Programmet, der strækker sig frem til kl 17.15. er opdelt i tre sessioner med forskellige højaktuelle emner.

Læs mere om summit og registrér dig her

Utility Leaders Forum

Tirsdag d. 13.9 og onsdag d. 14.9 kan du deltage i Utility Leaders Forum.

Dette forum er mødestedet for ledere fra vandselskaber over hele verden. Her skal fælles udfordringer for forsyninger nu og i fremtiden drøftes.

Programmet vil omfatte 6 sessioner om forsyningernes rolle i samfundet, innovation, klimatilpasning, forsyninger i en digital verden samt en reception for networking og en bådtur i Københavns havn.

Læs mere om Utility Leaders Forum og registrér dig som deltager.

Helle Katrine Andersen, DANVA, beskriver også Utility Leaders Forum i en artikel i DANSKVAND august.  

Workshops

Tirsdag d. 13.9. kl. 13.30-15.00 kan du deltage i workshoppen 'Coordinated management from source to sea - in the Baltic Sea and other basins'
Vandløb og have lider under forurening fra oplande og byer. Der er brug for en holistisk tilgang, hvor Verdensmålene for Vand (SDG 6) og Livet i Havet (SDG 14) implementeres hånd i hånd. Det er udgangspunktet for diskussionen på denne session, hvor vi tager udgangspunkt i Østersøregionen og Middelhavets udfordringer.

Onsdag d. 14.9. kl. 10.30–12.00 har du mulighed for at komme med på 'The Road Towards Climate And Energy Neutral Water Utilities'
På denne workshop vil vandselskaber fra hele verden dele og drøfte erfaringer om vejen til at blive energieffektiv og på sigt energineutral. Baseret på drøftelserne, vil vi diskutere nøgleprincipper for en klimaneutral vandsektor og centrale elementer for denne rejse. 

Badeevent - celebrating health and liveability

Onsdag d. 14.9. kl. 17.30.18.30 ved Islands Brygge havnebad har du mulighed for at skifte kulissen i Bellacentret ud med frisk luft og en frisk dukkert bl.a. sammen med IWAs præsident Tom Mollenkopf og DANVA formand Lasse Frimand. Eventet er en fejring af, at det i dag er muligt at sikre rent badevand i storbyer under titlen “Water for health and liveability Celebration”.

Der er åbningstale 17.40., hvorefter det er tid til at 'hoppe i havnen'.

Se mere om eventet, og tilmeld dig dette hyggelige, sociale arrangement her 

Du finder det komplette overblik IWA-kongressen samt dagsprogram på IWAs hjemmeside

Operations Challenge - en hyldest til vandoperatører 

Onsdag d. 14.9 fra kl. 9.45 bliver tryk på, når syv hold internationale driftsmedarbejdere - heraf fire danske - skal dyste mod hinanden i IWA-kongressens udstillingsområde i Hal E i Bella centret. DANVA opfordrer til at komme forbi og opleve konkurrencen samt støtte de danske teams fra Kalundborg Forsyning, HOFOR, Novafos og Aarhus Vand. Find kampprogrammet for konkurrencen her.

Det er gratis at opleve konkurrencen, da den foregår, som en del af IWA-udstillingen. Registrer dig her.

Læs mere om Operations Challenge til IWA her.