HCC meeting 2 December 2021

Read programme here. 

Presentations:

I gang igen – processen frem mod september 2022
Helle Katrine Andersen, IWA-DK/DANVA

Expectations for the IWA World Water Congress 2022 in Copenhagen
Kalanithy Vairavamoorthy, CEO IWA (Virtual speech)

Den vigtigste milepæl lige nu – Call for abstracts
Per Halkjær Nielsen og Ines Breda, IWA’s internationale programkomite

Sponsoraftaler, benefits og behov
Anders Bækgaard, Congress President

Den danske udstilling - opbygning af stand, deltagere, fællesareal
Ilse Korsvang, Danish Export

Tekniske ture – præsentation og genopfriskning af program
Tanya Jacobsen, State of Green

Markedsføring og storytelling fra nu til kongressens afholdelse + Brainstorm spørgsmål 
Tanya Jacobsen, State of Green

Unge, innovation og rekruttering til morgendagens vandbranche
Next Generation Water Action
v. Marie Louise M. Pollmann-Larsen

World Water Camp
v. Torben Lund Skovhus, VIA University College, og Ines Breda, YWPDK

Den nordiske stand
Anna Norström, IWA Sweden/Svenskt Vatten og Magnar Sekse, IWA Norway/Bergen Kommune og Marie Rødsten Sagen, VA-Yngre/Bergen Kommune

Afrunding, pep talk og tak for i dag
Anders Bækgaard, Congress President

HCC meeting 15 December 2020 was cancelled.

IWA's congress is postponed until 11.-15. September 2022. 

HCC meeting 15 June 2020

The meeting was digital. Read Agenda. Watch movie from the meeting here.

Presentations

Velkommen, status for planlægning og ny proces frem mod maj 2021
v. Helle Katrine Andersen

Orientering fra programkomiteen
v. Ines Breda og Karsten Arnbjerg-Nielsen

Status og ny tidsplan for udstilling
v. Ilse Korsvang

Status og ny tidsplan for sponsorater samt promovering af sponsorer i perioden fra nu til maj 2021
v. Anders Bækgaard

Status og ny tidsplan for tekniske ture samt markedsføringstiltag
v. Tanya Jacobsen og Malene Bering Beitzel

YWP aktiviteter frem mod maj 2021
v. Nadia Lund

Udnyttelse af 2020 ugen 19. – 24. oktober til storytelling og webinars
v. Miriam Feilberg

Afrunding og næste HCC møde
v. Anders Bækgaard 

HCC meeting 9 September 2019

Read Agenda and download Danish presentations below:

Status for IWA og kongresplanlægningen
v. Helle Katrine Andersen IWA, DANVA

Status for udstilling
v. Ilse Korsvang, Danish Export - Water

Status for sponsorater
v. Anders Bækgaard, IWA Danmark

Status for tekniske ture
v. Tanya Jacobsen, State of Green

Koordinering af danske abstracts til ”Call for Content”:

Rapport fra PC møde 5.-6. september
v. Per Halkjær Nielsen, AAU

Faglig forankringsgruppe (FFG)
v. Peter Steen Mikkelsen, DTU Miljø

Grib mikrofonen – orientering om events under planlægning
Initiativ rettet mod skoleelever, John Buur Christiansen, BIOFOS

WaterCamp
v. Ines Breda og Torben Skovhus, VIA Horsens

Operations Challenge
v. Dorte Skræm, DANVA

Workshop om vandforbrugende industri
v. Søren Hvilshøj, Rambøll

Event i AquaGlobe: ”The Liveable City”
v. Jens Bastrup, Skanderborg Forsyning

Afrunding
v. Anders Bækgaard, Congress President

Meeting 10 April 2019

Read Agenda and Danish report from the meeting. Find presentations from the meeting 10 April at DI, Copenhagen here: 

Organization & timeline
v.Helle Katrine Andersen, chair HCC/IWA-DK

The Danish commitment. Report on sponsor engagement and cooperation
v. Anders Bækgaard, Congress President, IWA-DK

IWA initiatives on digital water, innovation and smart water cities
How can IWA and the Danish water industry (private companies, utilities, universities and organizations) work together towards IWA2020 and beyond?
v. Kala Vairavamoorthy, Executive Director IWA

Status on activities
Technical anchor group (faglig forankringsgruppe)
v. Peter Steen Mikkelsen, DTU

Linking activities to our core narrative
v. Miriam Feilberg, DANVA

Marketing
v. Cecilie Buch Thomsen, State of Green

Technical Tours
v. Cecilie Buch Thomsen, State of Green

Exhibition
v. Andreas Julskjær Pedersen, DWTG

Nordic Baltic cooperation
v. Anders Bækgaard, IWA-DK

Business seminars
v. Svend-Erik Jepsen, DI

YWP activities
v. Nadia Schou Vorndran Lund, YWPDK/DTU

Summit, forum and side events & Pre-conference activities
v. Helle Katrine Andersen, IWA-DK/DANVA

Linking P4G and IWA2020
v. Iver Høj Nielsen, Head of P4G activities, State of Green

Steering Group

See the members of the Host Country Committee Steering Group here.

HCC activities - Responsible coordinators:

Summit, forums and side-events: Coordinator: Helle Katrine Andersen (hka@danva.dk)

Academic Anchor Group (input to Programme Committee): Coordinator: Peter Steen Mikkelsen (psmi@env.dtu.dk)

Sponsor group: Coordinator Anders Bækgaard (ab@danva.dk)

Technical Tours: Coordinator: Tanya Jacobsen (tja@stateofgreen.com)

Marketing, Branding and Outreach: Coordinator: Tanya Jacobsen (tja@stateofgreen.com)

Exhibition: Coordinators: Ilse Korsvang (ilse.korsvang@dk-export.dk) and Andreas Julskjær (andreas.julskjaer@dk-export.dk

Business seminars: Coordinator: Karin Klitgård (kakl@di.dk)

Nordic and Baltic cooperation: Coordinator Anders Bækgaard (ab@danva.dk)

Core Narrative and Sustainable Development Goals: Coordinator: Miriam Feilberg (mfe@danva.dk)

Young Water Professionals, YWP: Coordinator: Nadia Lund (nalu@env.dtu.dk

Social events: Joint Organising Committee (Helle Katrine Andersen, Anders Bækgaard and Peter Steen Mikkelsen).

HCC meeting 2018

IWAhq participated at the Host Country Committee 25 April 2018 in Odense and talked to about 80 participants from the Danish Watersector and experienced the commitment to make IWA2020 a great success. 
Read Agenda and download Core narrative.

Download Helle Katrine Andersen's and Anders Bækgaard's joint presentation

Download Kala Vairavamoorthy's presentation.

Download Miriam Feilberg's presentation.

Download Keith Robertson's presentation

Download Karsten Arnbjerg's presentation.

Download Ilse Korsvang's presentation.

Download YWPDK presentation.

HCC meeting 27 April 2017

The Host Country Committee gathered for a meeting 27 April in Odense.

Read summary of the working group meetings here.

Download Helle Katrine Andersens presentation.

Download Anders Bækgaards presentation.

Download Karsten Arnbjergs presentation.

Download Marina Bergen Jensens presentation.

Download CALL Copenhagen, Ole Larsens presentation.

Katrine Rafns presentation is not available.

Presentations and summary from meeting 27. april 2016

Summary from the 6 working groups (in Danish).

Kick-off prolog - Anders Bækgaard

IWA Kick-off meeting 27 april 2016 - Helle Katrine Andersen

Working Groups - Miriam Feilberg

Brisbane - Ilse Korsvang