Talere På Årsmøde 2023 U. Carsten
Kom og høre Lars Trier Mogensen, Thor Gunnar Kofoed, Gert Svendsen, Svend-Erik Jepsen, Thokil Neergaard, Jakob Torfing og Anne Glad (Foto: Les Kaner)

Læs mere om temaet ved årsmøde 2023 og om hvem du kan glæde dig til at høre.

Det faglige program for DANVAs årsmøde 2023 sætter under temaet: "Vand fortjener din tillid" fokus på tillid; både som del af styrings- og ledelsesparadigmer og som nøgleprincip i relationerne til kunder.

Tillid er og har været en central og uundværlig byggesten i vores samfund. Danmark har den stærkeste tillidskultur i verden. Tilliden bygger på, at vi ved, at vi hver især bidrager til løsninger, der gør vores fælles samfund bedre.

På årsmødet vil vi udfolde temaet med fokus på hhv. den økonomiske regulering af vandselskaberne om torsdagen og på relationen mellem selskab og kunderne om fredagen.

Vand fortjener politikernes tillid

DANVA understøtter, at vandselskaberne er underlagt økonomisk regulering. Men DANVA mener, at den nuværende regulering har udviklet sig i en forkert retning.

Den sikrer ikke omkostningsdækning til at løse selskabernes kerneydelser, den sikrer ikke fleksibilitet til at kunne tilpasse sig til ændrede behov eller uforudsete omstændigheder og den giver ikke tilstrækkelige incitamenter til innovation og udvikling.

Reguleringen er domineret af en bureaukratisk og kontrollerende tilgang, der ikke levner plads til tillid.

Tillid mellem sektor og regulator er et kernepunkt på DANVAs årsmøde i år.

Spørgsmålet er nemlig, om man ikke med fordel kan slippe vandselskaberne fri og udskifte mistillid i den nuværende regulering med tillid, dialog og spillerum til ledelserne i vandselskaberne til at løse den stadig stigende mængde af opgaver, der efterspørges.

I løbet af torsdagen vil vi få et indblik i tillidsforskning og i forskellige offentlige styringsparadigmer. Vi vil høre om konkrete erfaringer med reguleringen, set fra et vandselskab, og vi vil høre om alternative visioner af en regulering, der ved at have fokus på ledelserne både kan sikre effektivitet, bedre service og grønne løsninger.

Torsdagens program afsluttes med en debat om reguleringen af vandselskaberne, som vi inviterer politikere, interessenter og eksperter til.

Ordstyrer ved debatten er Lars Trier Mogensen, kendt fra TV2News og DR.

Vand fortjener kundernes tillid

Tillid er også byggestenen for selskabernes gode relationer til kunderne, og relationen mellem kunde og vandselskab stiller vi skarpt på i vores program om fredagen.

Hvad betyder overskrifter om fund af miljøfarlige stoffer i grundvand for kundernes tillid til drikkevandet?

Og hvad betyder udledningen af urenset spildevand ved danskernes badestrande for kundernes tillid til spildevandsselskabets ydelser?

Aktuelt har kunderne meget høj tillid til vandselskaberne. Men hvad skal selskaberne være opmærksomme på i deres kommunikation med kunderne for, at den tillid ikke undermineres?

Vi har derfor engageret livsstils- og reklameekspert Anne Glad til at komme og fortælle om sine oplevelser, når hun slår dagbladene op og læser om PFAS, pesticider og overløb. Og vi har bedt hende om at give et bud på, hvad der er vigtigt for vandselskaberne at have fokus på, for at kunderne fortsat har tillid til dem.

Det følges op af to konkrete cases fra vandselskaber, der fokuseret har arbejdet med tillidsskabende kundekommunikation hhv. på drikkevandssiden og afløbssiden, inden vi afslutter årsmødet med at se ud over Danmarks grænser, når Peter Viggo Jakobsen holder indlæg om krigen i Ukraine. Krigen understreger, at vand- og spildevandssektoren bør betragtes som kritisk infrastruktur, og den har for alvor har sat sektorkobling i forsyningssektoren på dagsorden.

Vi håber I, ligesom vi, vil synes, at temaet er et spændende emne at samles om til årsmødet 2023 i Odense.