DANVAs ordinære generalforsamling foregår torsdag den 1. juni 2023 på Odeon kl. 10.20.

Vi henleder opmærksomheden på, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen i henhold til vedtægternes § 20, skal sendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 6 uger inden generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden for generalforsamlingen tillige med det detaljerede program udsendes jf. vedtægterne.

Yderligere information

Kontakt Edyta Christiansen på telefon 8793 3503 eller ec@danva.dk