Byhorizont

Er du parat til at løse en højt prioriteret samfundsopgave?

Den nuværende direktør har valgt at gå på pension, og derfor søger vi en ny direktør.

Skive Vand A/S har siden sin dannelse i sin nuværende selskabsform for godt 10 år siden foretaget omfattende investeringer i alle dele af produktionen: Vandværker, rensningsanlæg og kloakering. Skive Vand har været foregangsvirksomhed på den tekniske løsning af deres tre nye vandværker.

Klimaændringerne stiller krav til selskabets økonomi ­- både til udvikling af og til implementering af de tekniske løsninger. Skive Vand har gennemført en række effektiviseringer i driften, og det vil fortsat være en prioriteret indsats.

Samarbejdet med ejer er veldefineret gennem en indgået ejeraftale.  Bestyrelsen er velfungerende og består dels af en politisk repræsentation, forbrugerrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter, et eksternt medlem med særlig faglig ekspertise samt to kommunale embedsmænd

Organisationen er kendetegnet af en flad struktur, hvor beslutninger og ansvar er placeret tæt på de udførende led – ledere og medarbejdere oplever og værdsætter at have store frihedsgrader under et personligt ansvar.

Økonomien er sund – men naturligvis præget af de mange og store nødvendige investeringer, som man har valgt at foretage gennem de senere år. I budgettet er der fortsat afsat midler til både de kommende drifts- og vedligeholdelsesudgifter og til udviklingsopgaver. Økonomien er i øvrigt omfattet af offentlig regulering, som sætter en øvre ramme for indtægtsmulighederne.

Læs mere om den spændende stilling her.

Spørgsmål kan rettes konfidentielt til konsulent hos Mercuri Urval, Jesper Lund, tlf. 4045 3435, mail: jesper.lund@mercuriurval.com eller til bestyrelsesformand Betina Bugge, tlf. 2818 4520.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer DK-09126).

Ansøgningsfristen udløber den 6. maj 2022 kl. 10.00. Samtaler planlægges afholdt hhv. den 16. maj og den 9. juni.