Vuf (1)

Et stabilt og innovativt forsyningsselskab med en stærk grøn profil

Stillingen som direktør for Jammerbugt Forsyning A/S er en ”ny” stilling i den forstand, at direktøropgaven nu løses af kommunens direktør for Vækst og Udvikling, der således dobbeltjobber i  begge funktioner.

At stillingen nu bliver en selvstændig stilling, åbner selvsagt meget store muligheder for den nye direktør, ligesom det skaber ret store forventninger. Der er et åbent vindue, der sammen med bestyrelsen og medarbejderne skal benyttes ambitiøst og kompetent til gavn for forbrugere, selskabet og ejeren Jammerbugt Kommune.

I forbindelse med kommunalvalget er der sammensat en ny bestyrelse – og formand - og der vil således være en ret unik platform for, at den nye bestyrelse, ledelsen og medarbejderne etablerer en proces, hvor selskabet sammen med ejerne i fællesskab sætter kursen for, hvor selskabet skal bevæge sig hen i de kommende (mange) år. Det bliver den nye direktørs hovedopgave at tage ledelse på den proces.

Jammerbugt Forsyning er en mindre virksomhed med i alt ca. 20 medarbejdere, ca. fifty-fifty fordelt mellem administration og drift. Det betyder på den ene side gode betingelser for at være en agil, effektiv organisation med korte og effektive beslutningsgange - der kan være kort fra ide til handling, når dette er nyttigt. På den anden side betyder organisationens størrelse også, at man dagligt er meget afhængige af alles fleksibilitet, så også direktøren vil dagligt være i arbejdstøjet, tæt på opgaven og medarbejderne.

Selskabet er allerede veldrevet med en god, sund drift og velanskrevet blandt ejeren og forbrugerne. Der tilbydes således ikke nogen brændende platform som afsæt for udviklingen af selskabet.

Den nuværende ejerstrategi er netop vedtaget af Byrådet ultimo 2021. Ejerstrategien fastlægger de strategiske målsætninger for selskabet. Den konkrete udmøntning af ejerstrategigen varetages af selskabets bestyrelse og direktion samt gennem en samarbejdsaftale mellem Jammerbugt Forsyning og Jammerbugt Kommune. En meget attraktiv ledelsesopgave, der giver direktøren mulighed for i disse processer at udvikle sit lederskab sammen med udviklingen af selskabet.

Som ny direktør kommer du til at spille en absolut hovedrolle i de kommende meget vigtige strategiske processer. Dine muligheder for at påvirke fremtidens ambitioner og mål  – og dermed dit ansvar - bliver usædvanligt store. 

Vi forventer, at den nye direktør allerede har ledererfaring og ”forsyningserfaring”, helst med spildevand, alternativt med vand eller fjernvarme.

Du kan læse mere om Jammerbugt Forsyning på www.jfas.dk og om stillingen og ansættelsesprocessen i det uddybende notat.

Ansøgningerne vil blive behandlet løbende, som de indkommer.