Aquadjurs
Foto: AquaDjurs

Grøn omstilling på rekordtid

Borgerne i Norddjurs Kommune kan se frem til en væsentlig reduktion i forsyningens klimapåvirkning allerede i 2025. Hos AquaDjurs går den grønne omstilling nemlig stærkt. Allerede i 2025 er renseanlægget Fornæs’ klimapåvirkning reduceret med 70 pct. i forhold til 2019. 

Vi har fået lavet en undersøgelse, der viser, hvilke tiltag der skal til for at reducere anlæggets klimapåvirkning med 70 pct. Tiltagene er velkendte, så vi er sikre på effektiviteten af de forbedringer, vi foretager - uden at regningen bliver urimeligt høj.”

Hos forsyningen går den grønne omstilling hurtigt, og under et år efter beslutningen om reduktionen er forbedringerne på anlægget i gang.

”Vi har fået lavet en undersøgelse, der viser, hvilke tiltag der skal til for at reducere anlæggets klimapåvirkning med 70 pct. Tiltagene er velkendte, så vi er sikre på effektiviteten af de forbedringer, vi foretager - uden at regningen bliver urimeligt høj.”
- Bente Hedegaard, bestyrelsesformand i AquaDjurs og medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune

Norddjurs viser vejen

Den grønne omstilling er iværksat som del af den nationale målsætning om 70 pct. reduktion af Danmarks klimapåvirkning i 2030.

”AquaDjurs viser, at vi i Norddjurs Kommune godt kan gå forrest, selvom vi ikke er størst. Forsyningens arbejde understøtter grøn vækst, som vi arbejder aktivt for i Norddjurs kommune.”
- Jan Petersen, Borgmester i Norddjurs Kommune

Grøn omstilling med økonomi for øje

AquaDjurs har for øje, at det i sidste ende er kunderne, der betaler regningen. Derfor indgår forbedringerne i arbejde, som alligevel skulle foregå på anlægget. Eksempelvis vælger forsyningen at overdække en tank, som var nødvendig at etablere. Med økonomisk omhu sikrer forsyningen herved, at udledningen af klimagasser fra tankene reduceres. Ud over overdækning af tanke indebærer tiltagene blandt andet køb af certificeret grøn strøm og optimering af håndtering og styring af renseprocesser.

”Det er lykkes AquaDjurs effektivt at eksekvere kommunens ambitiøse mål i forhold til grøn omstilling. Vi mener, at processen kan vise vejen for andre kommuner, som arbejder for at bidrage til at nedbringe vores samlede klimaaftryk. Forsyningens udledninger er en del af kommunens klimaregnskab, og derfor er det ekstra vigtigt for os, at forsyningen bidrager til den grønne omstilling.”
- Jens Meilvang, formand for Miljø- og Teknikudvalget i Norddjurs Kommune