Glostrup
Foto: Glostrup Forsyning

Ny kunstgræsbane

Den lokale sportsklub i Glostrup har fået endnu en kunstgræsbane, så flere børn og unge har mulighed for at spille fodbold året rundt. Men den nye kunstgræsbane fungerer ikke kun som fodboldbane for områdets skoler og sportsklubber, den er nemlig afgørende i kampen mod oversvømmede kældre ved skybrud.

Samarbejde med synergi

Banen er anlagt i et samarbejde mellem Glostrup Forsyning og Glostrup Kommune, da forsyningen identificerede et behov for yderligere klimasikring og hørte, at fodboldklubben havde et ønske om en ny kunstgræsbane.

For forsyningen har samarbejdet om baneanlægget været ideelt. Vi som forsyning har på en omkostningseffektiv måde realiseret klimatilpasning, som samtidig har muliggjort en kunstgræsbane i den lokale klub.”

”Når vi i forsyningen foretager en stor investering på over 10 mio. kr., har det stor betydning for os, at investeringen ud over at være en klimaindsats, ligeledes kommer lokalområdet til gode”
- Leif Meyer Olsen, bestyrelsesformand i Glostrup Forsyning medlem af Glostrup Kommunalbestyrelse. 

Omkostningseffektiv regnvandssikring

Med en m3-pris på 500 kr. er kunstgræsbanen en væsentlig billigere måde at lave klimatilpasning end andre med løsninger, som koster op mod 15.000 pr. m3 regnvand.
”For forsyningen har samarbejdet om baneanlægget været ideelt. Vi som forsyning har på en omkostningseffektiv måde realiseret klimatilpasning, som samtidig har muliggjort en kunstgræsbane i den lokale klub.” - Bo Nørbjerg, adm. direktør i Glostrup Forsyning.

For at arealet fungerer som værn mod oversvømmelser, er kunstgræsbanen sænket en meter i forhold til de omkringliggende fodboldbaner. Vandet opbevares på banen, så længe det er nødvendigt, og forhindrer derved oversvømmelser. Når kunstgræsbanen er oversvømmet, tømmes den for vand, allerede inden der er gået 48 timer, hvorefter banen igen kan benyttes.

Regnvandssikring med omtanke for miljøet

Banens infill, som normalt består af gummigranulat, er erstattet med sand for at skåne miljøet, idet sand, der udvaskes fra banen, er mere miljøvenligt end gummigranulat.