HOFOR

HOFOR fjerner generende kalk fra vandet

Nu er det snart slut med generende kalkaflejringer i kaffemaskinen hos borgerne i hovedstadsområdet. HOFOR er nemlig i gang med at etablere anlæg, som fjerner kalk fra det vand, der når ud til deres forbrugere. Det sparer forbrugerne for både den tid, de bruger på afkalkning, og penge til vaske-, rengørings og afkalkningsmidler.

”I relation til fjernelse af kalk fra vandet, har den bredere samfundsværdi, som vi skaber, været afgørende for vores beslutning om at gennemføre projektet” - Lars Therkildsen, adm. direktør i HOFOR

I relation til fjernelse af kalk fra vandet, har den bredere samfundsværdi, som vi skaber, været afgørende for vores beslutning om at gennemføre projektet”

De positive resultater af blødgøringsprojektet ses allerede nu i Brøndby, hvor Brøndbyvester Vandværk siden 2017 har leveret blødgjort vand.

”HOFOR moderniserer frem mod 2029 alle vandværker, som samtidig får installeret blødgøringsanlæg. Samlet har projektet en værdi på godt 4 mia. kr. Vi foretager nybygningen forskudt på et vandværk af gangen af hensyn til forsyningssikkerheden for de cirka 1 million kunder.” – Susanne Lykke Jakobsen, programleder, Værksmodernisering og Blødere vand.

Miljømæssige gevinster

Reduceret kalkindhold i vandet er efterspurgt hos borgerne, som i dagligdagen er generede af de kalkaflejringer, der sætter sig i hjemmet. Det ses især ved at en del forbrugere i de senere år har installeret private blødgøringsanlæg - en dyr løsning, som samtidig ikke er underlagt samme sikkerhedskrav som vandværkerne.

For HOFOR var det desuden afgørende, at det mindskede kalkindhold bidrager til den bæredygtige udvikling ved at reducere mængden af vaske-, rengørings- og afkalkningsmiddel samt mindske energiforbruget for husholdningsmaskiner.

Økonomisk gevinst

Blødgøringsprojektet er desuden økonomisk rentabel for borgerne. Beregninger viser nemlig, at en husstand på fire årligt kan spare 500 kr. efter merprisen for det blødere vand er betalt, såfremt forbruget af vaske- og rengøringsmidler reduceres i takt med blødgøringen.

”De tilbagemeldinger, vi får, peger samlet set i én retning, nemlig stor pil opad hos både de private borgere og fra virksomheder i kommunen. Og så er vi naturligvis også glade for, at vores erfaringer nu kan bruges i arbejdet med at levere blødere vand til resten af HOFORs kunder” - Kent Max Magelund, borgmester i Brøndby Kommune og næstformand i HOFOR

Kalken genanvendes

Reduktionen af kalkindholdet vil resultere i produktion af kalkpellets fra blødgøringsprocessen. Disse kalkpellets kan genanvendes og f.eks. indgå i produktion af genbrugsbeton, genbrugsglas eller som jordforbedring.