Aarhus Vand
Illustration af søen i Gellerup skov

Skov til gavn for mennesker og dyr

Nu kan borgerne i Gellerup få pulsen op i Gellerup Skov, hvor der er anlagt en sø, en skovsti og en mountainbikerute. Skovens shelter giver desuden mulighed for udflugter med overnatning.

Skovens udvikling er ikke kun positivt for beboerne, men giver derudover liv til skovens dyr og planter. Det fortæller Gorm Halskov, som er driftsansvarlig for skove i Teknik og Miljø. Han forventer som allerede i år at kunne se nytilkommen liv i skoven: ”Jeg er sikker på, vi allerede i år kan se fisk, fiskehejre, ænder, og et rigt insektliv omkring søen” – Gorm Halskov, driftsansvarlig for skove i Teknik og Miljø

Jeg er sikker på, vi allerede i år kan se fisk, fiskehejre, ænder, og et rigt insektliv omkring søen”

Samarbejde skaber merværdi

Søen er anlagt i tæt samarbejde mellem Aarhus Vand, Aarhus Kommune og omkringliggende boligforeninger. Samarbejdet giver merværdi, da samarbejdspartnerne har haft mulighed for at investere i de rekreative områder omkring skovsøen.

”Vores samarbejdspartnere bidrager med de midler, de har mulighed for, så projektet ikke bliver for dyrt for nogen. Derved går tingene op i en højere enhed og skaber en synergi, som giver større samfundsværdi” – Næstformand i Aarhus Vand og medlem af Aarhus byråd Lone Norlander. 

Skovsø forhindrer oversvømmelser

Søen skal sikre Aarhus’ boliger mod oversvømmelser fra en 10-årshændelse. Skovsøen opsamler regnvand fra kloakseparering i det nærliggende Åbyhøj, og derudover er skovsøen en del af skybrudssikringen af Gellerup-området. Vandets vej gennem Gellerup Skov forsinker vandmassers ankomst til Aarhus Å i tilfælde af ekstrem regn. Af denne grund veksler vandstanden i søen alt efter hvor store regnmængder, der er faldet.