Novafos
Foto: Novafos

Screeninger skaber tryghed

Novafos’ kunder kan trygt drikke vandet fra hanerne. Det viser selskabets omfattende massescreeninger for miljøfremmede stoffer. Visheden om hvad vandet i hanerne indeholder, skal sikre borgernes tryghed og tillid til drikkevandet. Ud over drikkevandet, monitorerer Novafos også deres grundvandsboringer fire gange om året for udvalgte problemstoffer som f.eks. DMS. Ved at screene både drikkevandet og grundvandet opnår Novafos et bredt billede af den vandkvalitet, de leverer til kunderne.

Vores filosofi bag massescreening af drikkevandet er, at vished om indholdet i vores drikkevand giver kunderne tryghed. Samtidig giver screeningerne os mulighed for at være på forkant og reagere hurtigt på eventuelle uregelmæssigheder.”

Sikkerhed og tryghed for borgerne

Med massescreeningerne kommer forsyningen på forkant med de usikkerheder, der kan opstå i forbindelse med fund af miljøfremmede stoffer i drikkevandet.

For borgerne betyder massescreeningen netop, at de kan vide sig sikre på, at forsyningen hele tiden overvåger kvaliteten af deres drikkevand. Ved hjælp af massescreeningen kan forsyningen handle hurtigt og målrettet på eventuelle uregelmæssigheder i drikkevandskvaliteten.

Massescreeningerne sikrer, at Novafos ligger inde med viden, så de med kort varsel kan informere borgerne om niveauer af stoffer i drikkevandet i deres lokalområde, hvis der eksempelvis er fundet stoffer over grænseværdier andre steder i landet.

Trygt at drikke vandet fra hanen

Indtil videre har massescreeningerne ikke resulteret i fund af stoffer i mængder over de fastsatte grænseværdier. Desuden har Novafos fundet stoffer, som Vandpanelet endnu ikke har afdækket de sundhedsmæssige risici af.