Vand Og Affald

Nyt skovområde i Svendborg

Snart får store og små borgere i Svendborg et nyt fristed med fuglefløjt og højt til himlen. Et sted der inviterer til familieudflugt, løbe- eller vandreture eller en tur med mountainbiken. For i disse år bliver der i udkanten af byen etableret en ny skov.

I planlægningen af skovrejsningen har vi haft fokus på at beskytte det rene drikkevand på en måde, der både er effektiv, langsigtet og positiv for lokalområdet.”

Skovrejsning sikrer fremtidens drikkevand

Ud over at gavne folkesundheden, så er skoven med til at sikre, at Svendborg også i fremtiden har rent og sundt drikkevand. Ved at plante en skov i området undgår man, at kildepladsen i området udsættes for forurening fra landbruget. Skovrejsningen bidrager desuden til den nationale målsætning om at fordoble det danske skovareal.
De mange formål med skovrejsningen har ifølge bestyrelsesformand Niels Christian Nielsen været afgørende for at etablere et samarbejde, der giver mening for alle parter.

”I planlægningen af skovrejsningen har vi haft fokus på at beskytte det rene drikkevand på en måde, der både er effektiv, langsigtet og positiv for lokalområdet.”
– Bestyrelsesformand Niels Christian Nielsen, medlem af byrådet i Svendborg

Grundvandsbeskyttelse med merværdi

Parterne bag projektet er Vand og Affald, Svendborg Kommune og Naturstyrelsen, som alle bidrager økonomisk til projektet.

”For forsyningen har det været afgørende at sikre Svendborgs drikkevand på lang sigt. Det er selvfølgelig ekstra positivt at projektet skaber rekreative områder for borgerne.”
– Direktør Ole Steensberg Øgelund

Frivillig jordfordeling hjælper processen på vej

Projektet er baseret på frivillig deltagelse fra lodsejernes side. Der er igangsat en jordfordeling med henblik på at finde byttejord til de lodsejere, der ønsker det. Jordfordelingen gennemføres via den nye statslige støtteordning om multifunktionel jordfordeling. Inden skovrejsningen igangsættes, involveres borgerne, således de får mulighed for indflydelse på udformningen af skoven. Parterne bag skovrejsningsprojektet forventer, at de første arealer kan erhverves i 2022.