Nærværende rapport er udarbejdet for at inspirere Kloakforsyningerne, så det sikres, at stikledningerne får den nødvendige opmærksomhed. Rapporten er delt op i et antal kapitler, der beskriver elementer i Kloakforsyningens arbejde fra planlægning over anlæg/renovering til drift.

Download vejledning

Hent vejledningen her.