Grønbogen søger at beskrive den danske vandsektors styrker, svagheder, udfordringer og udviklingspotentialer samt de væsentligste parametre, som har direkte eller indirekte indflydelse på vandsektoren og dens rammevilkår.

Download vejledning

Hent vejledningen her.