Vejledning er udarbejdet af KPMG som til arbejdet har fået input og sparring fra det tidligere DANVA indsatsområde Økonomi & Regulering samt Roskilde Forsyning A/S og Silkeborg Forsyning A/S. Hensigten er, at vejledningen kan virke som støtte for vandselskaberne i deres arbejde med differentieringen mellem drift og anlægsaktiver.

Download vejledning

Hent vejledningen her.