DANVAs medlemsblad danskVAND har sammenlignet vandprisen i en række lande i Europa. På dette kort kan du se, hvordan prisen varierer.

Metode

Europakortet er baseret på 2 forskellige datakilder:

  • ”International Statistics for Water Services”, IWA, 2012 og 2014
  • Eurostats tabel ILC_LVPH01: ”Average household size”


Fra IWA får vi data vedrørende husstandsudgiften, vandforbrug og takstsammensætning for de enkelte lande, der er farvelagt i kortet. Vandforbruget i Frankrig er dog hentet fra Frankrigs Ministerium for Økologi, Bæredygtig Udvikling og Energi.

Fra Eurostat får vi oplysninger vedrørende landenes gennemsnitlige husholdningsstørrelse. Kortet er farvelagt på baggrund af en beregning af, hvor meget vand en gennemsnitlig husstand forbruger på et år, og hvad de betaler for vandet.
For de lande, der har et fast bidrag som en del af betalingen for afledning af spildevand, er det faste bidrag beregnet på baggrund af tallene oplyst af IWA, da det ikke fremgår eksplicit i materialet.

Vandpriserne på kortet reflekterer ikke nødvendigvis den kostægte pris forbundet med forsyning af drikkevand og håndtering af spildevand. Dette skyldes at nogle omkostninger kan være dækket af andre end den direkte forbruger. I nogle tilfælde kan der være et politisk incitament til at sikre at vand er tilgængeligt til en social acceptabel pris. I Danmark er vandtaksterne over tid et udtryk for den kostægte pris. Kortet illustrerer således udelukkende den forbrugeroplevede pris.

Et givent lands husstandsudgift er beregnet som et gennemsnit af udgiften i landets største byer.

Yderligere information

Kontakt Thomas Sørensen på telefon 87933565, eller ts@danva.dk

Læs mere

Vand i tal 2015