Webshop vilkår

Betaling

Betaling 14 dage netto.

Faktura i papirform pålægges et gebyr på kr. 45,-.

Faktura: elektronisk og pr. mail pålægges intet gebyr.

Ved salg af publikationer pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 100,- samt porto.

Ved tilmelding til DANVA arrangement fremsendes faktura særskilt 1-2 uger før afholdelse af arrangementet. Hvis du ikke ønsker overnatning, og du meddeler dette ved tilmeldingstidspunktet, fratrækker vi 600,- af kursusprisen. Priserne dækker alle omkostninger til oplæg, materialer og forplejning. For ikke-medlemmer tillægges prisen et ekstratillæg. Alle priser er excl. moms.

Afbestillingsregler ved internatkurser

Tilmeldingsfrist

Af administrative hensyn er der som hovedregel tilmeldingsfrist på 8 uger inden kursusstart.
Ved tilmelding efter fristen, kan vi ikke garantere overnatning på samme hotel som resten af holdet.

Afbestillingsregler

Ved tilmeldingsfristens udløb er din tilmelding bindende. Afmelding skal ske skriftligt til DANVA.

I forbindelse med arrangementer med overnatning dækker deltagerafgiften også omkostningerne til forplejning og overnatning.

Ved afmelding efter tilmeldingsfristen beregner vi følgende afbestillingsgebyrer:
• Afbud indtil 8 uger faktureres ikke
• Afbud fra 4 - 8 uger før kursusstart faktureres med 40 % af deltagerafgiften
• Afbud fra 2 - 4 uger før kursusstart faktureres med 60 % af deltagerafgiften
• Afbud fra 2 - 13 dage inden kursusstart faktureres med 80 % af deltagerafgiften
• Afbud dagen før eller udeblivelse faktureres med 100 % af deltagerafgiften

Afbestillingsregler ved dagsarrangementer

Tilmeldingsfrist

Af administrative hensyn er der som hovedregel tilmeldingsfrist 4 uger inden arrangementsstart.

Afbestillingsregler

Ved tilmeldingsfristens udløb er din tilmelding bindende. Afmelding skal ske skriftligt til DANVA.

Ved afmelding efter tilmeldingsfristen beregner vi følgende afbestillingsgebyrer:
• Afbud indtil 4 uger faktureres ikke
• Afbud fra 2 - 4 uger før arrangementsstart faktureres med 60 % af deltagerafgiften
• Afbud fra 2 - 13 dage inden kursusstart faktureres med 80 % af deltagerafgiften
• Afbud dagen før eller udeblivelse faktureres med 100 % af deltagerafgiften

Praktiske oplysninger

Du kan tilmelde dig til et af DANVAs arrangementer via vores hjemmeside under Arrangementer.

Umiddelbart efter tilmelding til vores arrangementer udsendes en bekræftelse pr. e-mail.

En uge inden arrangementet afholdes, modtager du en mail med en deltagerliste og en detaljeret tidsplan. Andet materiale udleveres i forbindelse med selve arrangementet og på hjemmesiden. Ved aflysning eller flytning af et arrangement sendes en besked ud til alle deltagere 2 uger inden arrangementets start. Ved flere tilmeldinger end maksimum oprettes venteliste.

Kursusbevis

Vi udleverer et kursusbevis i forbindelse med deltagelse i vores kurser.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om DANVAs kurser kan fås ved at kontakte kursussekretær Helle Benjaminsen på telefon 8793 3561 eller e-mail hb@danva.dk.