SEKOVA samarbejde COLOURBOX21474789.jpg

VUDP

Vandselskabernes eget støtteprogram, VUDP (Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram), er under afvikling. Lovændringer har gjort at VUDP ikke kan fortsætte. I stedet blev der oprettet en selvstændig forening, VUDP-foreningen, der vil fortsætte med at støtte udviklingsprojekter inden for vand og spildevand. Læs mere om den nye forening på www.vudp.dk