COLOURBOX7382232.JPG

Branchestandard for fastsættelse af recipientspecifikke vilkår i indvindings- og udledningstilladelser (BREVIU).

Formål

Formålet med projektet er at definere en operationel metode, der sitespecifik kan fastsætte nye myndighedskrav til indvinding og/eller udledning til et konkret vandløb, som bestemmer hvilken indvinding og/eller udledning vandløbet kan håndtere – hverken mere eller mindre. Metoden skal basere sig på den nyeste forskning i vurdering af påvirkning fra indvinding og krav til udledning på vandløbenes miljøtilstand. Derudover er formålet at undersøge om den sitespecifikke vurdering kan anvendes i en realtidsstyring af indvinding og udledning.

Kort om projektet

 

Projektejer: Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Projektleder: Jens Ravn Knudsen

Mail: jrk@skanderborgforsyning.dk tlf.: 8793 9398

Projektpartnere:

  • EnviDan A/S: Esben Astrup Kristensen
  • Aarhus Universitet: Dennis Trolle
  • Skanderborg Kommune: Kaare With Jensen

Startdato: 1. januar 2017

Slutdato:  28. februar 2019

Uddelingsbeløb: 1.121.500 kr.

Projektbeskrivelse

Gennem projektet udvikles en branchestandard for fastsættelse af recipientspecifikke vilkår i indvindings- og udlednings-tilladelser, beskrives simple modelleringstilgange, og dermed bane vejen for en smidig og effektiv myndighedsproces samt omkostningseffektive beregninger. Samtidigt undersøges mulighederne for realtidsstyring af indvinding og udledning til optimering af ressourceforbrug og til gavn for miljøet.

Projektets output

Produkterne fra projektet vil være en branchestandard for vurdering af påvirkning på vandløb fra indvinding og udledning, herunder den økologiske kvalitet, kapacitet og erosionsrisiko. Der vil ligeledes udvikles og afprøves et simpelt modelsetup, der på baggrund af sensorer og dataassimilering, kan modellere vandkredsløbet og den økologiske tilstand i realtid. Gennem projektet vil vi inddrage relevante interessenter gennem 2 planlagte workshops, hvor den ene ligger i starten af forløbet og den anden i slutningen.