ghg.jpg

LAR-optimering af driftsøkonomi, biodiversitet og rekreativ merværdi via plantevalg i vejbede.

Formålet med projektet er:

 1. At dokumentere eksisterende LAR-anlægs betydning som levested for planter og dyr.
 2. At teste filtermuld som vækstmedie for urteagtige planter og plantesamfund mhp. udarbejdelse af en vejledning om optimering af plantevalg til LAR, der fremmer biodiversitet i byen.
 3. Undersøge etablering og ekstensiv drift af vejbede. Herunder fri succession som redskab til rekreativ merværdi.
 4. At udvikle robust beplantning til vejbede, som er priseffektive og tilpasset lokale forhold.
Data indsamling i caseområde Langelinie.

Projektbeskrivelse

Gennem systematisk dataindsamling og analyse, samt demonstrationsplantninger vil vi dokumentere, hvordan vejbedet, som biotop, kan optimeres, således at disse er robuste og samtidig driftsøkonomisk rentable biotoper med rekreativ merværdi for borgerne. LAR-anlæg kan forbedre naturens betingelser i den tætte by. Herved kan vejbede bidrage som spredningskorridorer for planter og dyr, og urban natur fremmes til glæde for beboerne.

Kort om projektet

Projektejer: VandCenter Syd

Projektleder: Lærke Kit Sangill

Mail: lkn@vandcenter.dk tlf.: 51181994

Projektpartnere:

 • Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab samt Institut for Geovidenskab: Mona Chor Bjørn og Andy G. Howe
 • HOFOR: Søren Hansen
 • Aarhus Vand: Anne Laustsen
 • Københavns Kommune: Henriette Lunn Vonsbæk
 • Aarhus Kommune: Martin Højholt
 • Odense Kommune: Birgit Bjerre Laursen
 • Brøndby Kommune: Martin Søndergaard Christensen

Startdato: 30. januar 2017

Slutdato:  14. september 2018

Uddelingsbeløb: 1.190.610 kr.

Projektets output

 1. Temadag / workshop om optimering af plantevalg og drift i eksisterende LAR-projekter.
 2. Forskningsbaseret anvisning om plantevalg og vegetationssammensætning af vejbede. Vejledningen bliver gratis og frit tilgængelig.
 3. Permanente forskningsbaserede, driftsøkonomiske demonstrationsbiotoper hos Vandcenter Syd.
 4. 2-3 videnskabelige artikler der belyser vejbedenes potentiale som spredningskorridorrer.
Projektpartnere på tur til caseområde Langelinie.