Stimulering af co-metabolsk pesticidfjernelse i eksisterende sandfiltre på danske vandværker

Dette projekt fokuserer hovedsageligt på fjernelse af N,N-dimethylsulfamid (DMS) i sandfiltre på danske vandværker. DMS findes i hver tredje boring i koncentrationer over grænseværdien, hvilket allerede har resulteret i lukning af boringer.

 

Kort om projektet

Projektejer: Hjørring Vandselskab A/S
Samarbejdspartnere: Teknologisk Institut, Verdo Vand A/S, Frederikshavn Vand A/S og TREFOR Vand
Kategori: Drikkevand
Ansøgt beløb: 823.000 kr.
Projektsum (inkl. egenfinansiering): 1.646.000 kr.
Kontaktperson:
Lisbeth Damkjær Christensen
Teknologisk Institut
7220 2772
ldc@teknologisk.dk

Nyere forskning har dokumenteret et hidtil uudnyttet potentiale i sandfiltre. Metanoxiderende bakterier (MOB), som er en naturlig del af sandfilterets mikrobiologiske samfund, omsætter foruden metan også visse pesticider og pesticidrester (co-metabolsk omsætning) (Hedegaard et al., 2018, Papadopolou et al., 2019). Omsætningen skyldes, at enzymet, der omsætter metan (metanmonooxygenase), også uspecifikt kan omsætte andre forbindelser, herunder pesticider. Samme mekanisme kendes fra ammoniumoxiderende bakterier (AOB) med ammoniummonooxygenase, som hovedsageligt oxiderer ammonium i sandfilteret, men ligeledes utilsigtet kan oxidere andre forbindelser. Fra tidligere projekter om lægemiddelfjernelse fra spildevand kendes co-metabolsk omsætning, ligesom det er kendt, at fjernelse af lægemidler er korreleret med høj ammoniumfjernelsesgrad (Tang et al., 2017). Metan- og ammoniumoxidation er således naturlige processer i sandfilteret, som begge kan have potentiale til at omsætte pesticider og pesticidrester. Det er afgørende, at også AOB’ers potentiale vurderes, idet dette har bred relevans for de mange vandværker, der har ubetydelige mængder metan i oppumpet grundvand. Med ny viden om mikroorganismernes metaboliske kapacitet ønskes AOB’ers potentiale også undersøgt og udnyttet i sandfiltre på danske vandværker til fjernelse af uønskede pesticider.

Projektets output:

Det primære output fra projektet er styringsmodeller målrettet til vandværker med pesticidproblemer. Styringsværktøjet hjælper vandværkerne til at kombinere vand fra forskellige boringer med det formål at opnå en maksimal pesticidfjernelse ved naturlig, mikrobiologisk manipulering af sandfiltret.

På sigt kan disse styringsmodeller potentielt indarbejdes i styringen af et automatiseret vandværk, hvor valget af boringer baseres på den til enhver tid aktuelle mikrobiologi og kemi.