Renseteknologi DMS

DMS og metabolitter fra alachlor og dimethachlor på vandværker.

De seneste års undersøgelser af grundvand har påvist en række nye pesticidmetabolitter navnlig N,N-dimethylsulfamid (DMS), samt nedbrydningsprodukter fra dimethachlor og alachlor. Problemet er ganske udbredt, fx kan DMS påvises i ca. 50% af det producerede drikkevand hos Novafos og HOFOR. Det er en meget akut, aktuel og alvorlig situation for dansk vandforsyning, da der endnu ikke er tilstrækkelig viden til at håndtere forureningen. Det vil projektet bidrage til at løse ved for første gang at indsamle og systematisere viden om teknologier til at fjerne nye pesticidrester – til fælles gavn for både branchen og i sidste ende forbrugerne.

Projektets formål er at give overblik over og evaluere relevante renseteknologier for 6 nye pesticidmetabolitter, og således give ramte vandværker en faglig platform for at kunne handle og vælge de mest optimale og effektive teknologier.

Projektet omfatter både litteraturstudie, laboratorie- og pilot-undersøgelser. I projektet indsamles den viden fra danske og udenlandske erfaringer. Flere renseteknologier vil blive gennemgået fx: Aktivt kul (GAC), membranfiltrering, ionbyttere, elektrolyse, AOP og mikrobiologisk nedbrydning. Projektet vil bidrage med nye forskningsresultater gennem afprøvning af relevante renseteknologier, ved relevante lave stof-koncentrationer og med relevante danske vandtyper. Der vil blive afprøvet UV-H2O2 renseteknologi og nye ionbyttere i pilotskala hos Novafos og HOFOR. Udover de to vandforsyninger deltager også Krüger, Insatech, DGE og DTU i samarbejdet.

Projektets resultater vil skabe dokumentation for renseteknologiernes effektivitet, hvilket er afgørende for, at de undersøgte teknologier kommer på markedet. Helt centralt i projektet er derudover vurderingen af teknologiernes anvendelighed, fordele og ulemper fx ift. økonomi, miljømæssig bæredygtighed (kemikalie- og energiforbrug), arbejdsmiljø samt eventuelle afledte effekter og risici – fx dannelsen af NDMA ved nedbrydning af DMS.

FAKTA

Projektejer: Novafos A/S

Samarbejdspartnere: HOFOR, DTU Miljø, Krüger A/S, Insatech A/S og DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S

Kategori: Drikkevand

Tildelt beløb: 1.250.000 kr.

Projektsum (inkl. egenfinansiering): 1.650.000 kr.

Kontaktperson: Peter Lysholm Tüchsen, Novafos, 44 20 81 38, plt@novafos.dk