187 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Nyt fra medlemmerne: Rejsegilde på AquaGlobe

Nyt fra medlemmerne: Danske virksomheder skal kortlægge Californiens grundvand

Hvor er vandet i anbefalingerne til cirkulær økonomi?

Cirkulær økonomi kræver friere reguleringsmæssige rammer

Nyt fra medlemmerne: BlueKolding vandt pris for opvarmning med spildevand

Den danske vandsektor på vej mod IWA 2020

Spildevand, affald og nye produkter fra idé til projekt

AquaGlobe og Klimatorium er fyrtårnsprojekter i C2CCC klimaprojekt

15,3 mio. kr. til bedre ressourceudnyttelse af spildevand

Arwos vil udvikle forretningen ved at støtte fosfor-forskning

Nyt fra medlemmerne: Aarhus Vand vil udvikle verdens bedste ressourceanlæg

Forsyninger skal forblive i demokratisk ejerskab

Forsyninger er effektive og billige i demokratisk ejerskab

Nyt spændende vandpolitisk netværk – begrænset deltagerantal - tilmeld dig nu!

Aarhus-borgmester: ”Vandsektoren har et stort ansvar”

Mayor of Aarhus: “The water industry bears a great responsibility.”

Se endeligt program for Great Water Cities konference 2016 – Water4Growth

Vidensdeling fremmer innovation om håndtering af vand i byer

”Vand i Byer” udgiver ny bog om innovation og klimatilpasning

Ny forskning skal synliggøre værdiskabelse i klimaprojekter

Markant dansk tilstedeværelse ved IWA World Water Congress & Exhibition i Brisbane

VandTek - Viden, ideer og løsninger omsat til grøn vækst

Innovation og miljø er en del af hverdagen hos Horsens Vand

16,5 millioner kr. til at udvinde ressourcer af spildevand

DANVA vil forene, forstærke og fortælle om vandbranchen

Innovationsnetværk for klimatilpasning arbejder med nye projekter

EurEau har valgt ny præsident og nye komite-formænd

Europæiske vandforeninger mødte EU’s miljø kommissær

Miljøministeren: Vi skal satse på fremtidens vandteknologi

Kommuner og forsyninger samarbejder om klimatilpasning

Vand i Byer arbejder videre med klimatilpasning i de næste 4 år

Nyt fondsudvalg i Vandsektorens Teknologiudviklingsfond

Få ny indsigt i arbejdet med vandsektorloven

Finansiering af innovation på vandområdet

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

Effektiviseringer i vækstpakke afhænger af ny vandsektorlov

Indstilling af kandidater til Vandsektorens Teknologiudviklingsfonds fondsudvalg

Resumé af rapport om evaluering af vandsektorloven

Direktør i DANVA medlem af EU’s innovationsgruppe for vand

Miljøministeren og VTU-Fonden har udpeget fremtidens renseanlæg

Logisk at finansloven understøtter udvikling af vandteknologi

Forskere mødes til 24 timers brainstorm om spildevand

Nyt pilotpartnerskab om innovativ klimatilpasning

Vand og spildevand forventes undtaget af EU's nye koncessionsdirektiv

Fosfor partnerskaber - temadag i Vandhuset

Vandselskaber skal have bedre rammer for innovation og udvikling

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

25 mio. i tilskud til demonstrationsprojekter i vandsektoren

VTU-Fonden uddelte 17 mio. kr. i tilskud til 14 nye projekter inden for vandsektoren

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Pressemeddelelse Aarhus Vands Kommende Domicil Bliver Del Af Innovationsdistrikt (003)

Horizon 2020_research_and_innovation_SC5_projects_2014-2018.pdf

Bilag 3 Notat Om Grøn Omstilling Og Innovation