2023

DANVA til politikerne: hold fast i det udvidede producentansvar

EurEau vil styrke Europas vandsektor

2022

Udkast til nyt Byspildevandsdirektiv offentliggøres til juli

2021

Europæisk kampagne for vandselskaber – #WaterMatters

EurEau har valgt præsident, formænd og bestyrelse

Vågent øje til EU's arbejde

Revision af Byspildevandsdirektivet – langt sejt træk

2020

Se EurEaus oversigt over EU initiativer her.

Den europæiske vandforening, EurEau, arbejder for, at princippet om udvidet producentansvar bliver indført i fremtidens spildevandsregler i EU. Læs mere her.

Corona restriktioner i Bruxelles forhindrer ikke stor aktivitet i EU på vandområdet. DANVA fokuserer ressourcer på revisionen Byspildevandsdirektivet. Læs mere her.

2019

EU3 møde i oktober, hvor der var fokus på en EU dom om nitrat-direktivet og Water Operator Partnership. Læs mere her.

EU3 mødet i maj, hvor der var fokus på koncession, it-sikkerhed, FN mål og god ledelse. Læs mere her. 

EU regler med særlig betydning for vandsektoren. Læs mere her.