mødebord med deltagere papirer mobiler og kuglepenne.jpg

DANVA har to typer medlemmer: stemmeberettigede og ikke-stemmeberettigede. Sidstnævnte medlemstype er personlige medlemmer, firmamedlemmer og æresmedlemmer.

Stemmeberettiget medlemsskab

Ikke-stemmeberettiget medlemskab

Om DANVA

DANVA er interesseorganisationen for alle, der arbejder professionelt med vand- og spildevandsforsyning. Foreningen er en selvstændig nonprofit forening finansieret af medlemmerne og ved indtægtsdækket virksomhed. Som DANVA-medlem har du et uvurderligt netværk og et sekretariat til rådighed, der gør din hverdag lettere.

Det er DANVAs vision at sikre en stabil og effektiv vand- og kloakforsyning på et højt kvalitetsniveau og på et for miljøet bæredygtigt grundlag. DANVA giver dig indflydelse på den forsyningstekniske og -politiske dagsorden, og DANVA er en stærk forening – ikke mindst på grund af sit stærke medlemsgrundlag.

Fordele ved medlemskab

Se film om hvad du får ud af at være medlem af DANVA og læse mere om medlemsfordele.

  • Unik indsigt i politiske initiativer
  • Indflydelse på udviklingen af vandsektoren og det enkelte vandselskab
  • Indflydelse på gældende standarder
  • Adgang til faglige netværk
  • Adgang til benchmarking
  • Adgang til fælles projekter
  • Adgang til kurser og arrangementer til medlemspris
  • Adgang til rådgivning inden for juridiske og faglige emner

Medlemsservice

DANVAs service til medlemmerne er opdelt i generel service og individuel service.