275 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder
Håndvask

Konsekvenser af afgørelse om spildevandsselskabers forsyningspligt

Forsyninger skal forblive i demokratisk ejerskab

Forsyninger er effektive og billige i demokratisk ejerskab

Fire projekter er udvalgt til samarbejde om klimatilpasning

Referencegruppe til kodeks for god selskabsledelse fundet

Forsyningsforeninger får fælles telt på Folkemødet

Forsyningsforeninger får fælles telt på Folkemødet

Aarhus-borgmester: ”Vandsektoren har et stort ansvar”

Se endeligt program for Great Water Cities konference 2016 – Water4Growth

Klimatilpasning forvandlede sump til populær bypark

Intensivt samarbejde mellem brancheorganisationer

5.000 vandeksperter fra hele verden på vej til København

DANVA vil forene, forstærke og fortælle om vandbranchen

Kort introduktion til Den Transatlantiske Frihandels- og Investeringsaftale (TTIP) og relationerne til på vandsektoren

Status på vandsektorens skattemæssige udfordringer

Forsyningsministerium favner forsyningssektorens udfordringer

Water Camp i Vandhuset skal styrke rekruttering

EurEau har valgt ny præsident og nye komite-formænd

Fusioner og samarbejde mellem vandselskaber

Lovforslag om finansiering af spildevandsrensning er sendt i høring

Næste skridt i skattesagen afventer bestyrelsesmøde

Spildevandsforsyningernes medfinansiering af klimatiltag

DANVA er igen aktiv på Folkemødet på Bornholm

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

Opgørelse – uretmæssig rabat på vandafledningsbidraget (trappemodellen)

DANVAs foretræde for Folketingets miljøudvalg om ny vandforsyningslov

Udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Udkast til ny bekendtgørelse om spildevandsafledningsbidrag (trappemodel) - jeres j.nr. NST-44000-00021

Vand og spildevand forventes undtaget af EU's nye koncessionsdirektiv

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Rabalder Parken har vundet Bæredygtig Beton Prisen

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Begrænsning af miljøfremmede stoffer i spildevand

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Spildevandsselskabers medfinansiering af kommunale klimatilpasningsprojekter – kommende regler

Høring af Forslag til Kommissionsdirektiver om optagelse af aktivstoffer

Martin Lidegaard overrakte DANVAs Energi Pris 2012 til Vandcenter Syd

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Natur- og Landbrugskommissionen overdriver pladskrav for BNBO

Hvordan kan dansk vandteknologi blive den næste eksportsucces i Kina?

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Forslag til ændring af prislofts-bekendtgørelsen

Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Klimalokalplaner og forenkling af loven)

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Ændring af Forbrugerindflydelsesbekendtgørelsen - jeres j.nr. NS-4600-0006

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1403 om biobrændstoffers bæredygtighed

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Høring af vejledning om tilknyttede aktiviteter, jnr. BLS 400-00100

COLOURBOX6542461.jpg

Medlemskab af DANVA

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

COLOURBOX12621413.jpg

DANVAs vedtægter og tilhørende dokumenter