Spildevandsanlæg
I de aktuelle forhandlinger om EU's revision af Byspildevandsdirektivet har Danmark særligt fokus på udfordringerne vedrørende det udvidede producentansvar, knyttet til en mulig implementering af et fjerde rensetrin.

Det er en kritisk tid i Europas forsyningspolitiske landskab, da Europa Parlamentet og Ministerrådet forbereder kompromisser til brug i trialogforhandlingerne om Byspildevandsdirektivet. Dette EU-direktivudkast indeholder flere betændte punkter, og i Danmark er der særligt fokus på udfordringerne vedrørende det udvidede producentansvar, knyttet til en mulig implementering af et fjerde rensetrin.

EU-Kommissionens forslag til Byspildevandsdirektivet (UWWTD) er under drøftelse i både parlamentet og ministerrådet. En parlamentsafstemning er planlagt til 16. oktober 2023, men processen i ministerrådet er mere usikker, da embedsmænd her arbejder gennem alle artiklerne og søger kompromisser. Det er den spanske regering, der nu har formandskabet og har markeret direktivet som en prioritet.

Forhåbninger om afslutning af forhandlinger i 2023

Den såkaldte super-optimist vil hævde, at de igangværende processer baner vejen for, at trialogforhandlingerne mellem parlamentet, ministerrådet og kommissionen kan afsluttes sidst i 2023. Realisten vil måske mene, det først bliver i 2024. Alle parter er klar over, at der vil være EU-valg sommeren 2024, hvilket kan flytte fokus fra forhandlingerne til valgforberedelser.

Varierende udfordringer på tværs af Europa

Forskellige lande og forsyninger i Europa har forskellige problematikker. Nogle mener, at kravene i det andet rensetrin er for strenge, når en forsyning udleder til et hav. I Danmark er der fokus på målemetoder og monitoreringsomfanget, og helt generelt er debatten om energi- og klimaneutralitet livlig.

Producentansvaret er et særligt dansk fokusområde

Det udvidede producentansvar er en særlig udfordring i Danmark, hvor det er set som et finansieringsinstrument for det fjerde rensetrin. Flere europæiske regeringer taler for at udvide dette princip, så det ikke alene omfatter udvalgte stoffer fra medicin- og kosmetikindustrien men også stoffer fra sektorer.

Dansk indflydelse på forhandlingerne

Direktivet er centralt for vandsektoren, og danske interesser er repræsenteret af DANVA, der har mulighed for at påvirke den danske regering, EurEau og udvalgte medlemmer af Europa Parlamentet. DANVA oplever stor interesse for sektorens bidrag til processen i de forskellige fora, og foreningen prioriterer sine kræfter strategisk i denne afgørende fase.