103 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Opkrævning af vandafledningsbidrag på baggrund af et (delvist) estimat af mængden af afledt vand

Vandforsyningers og spildevandsselskabers egenproduktion af el er ikke omfattet af det nye loft over indtægter fra elproduktion

Rullende vilkår i udledningstilladelser muligt, hvis de baseres på objektivt målbare forhold

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

Installationsteknik med fokus på tilbagestrømssikring og vandmålere - 2024