250 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Høringssvar på forslag til Lov om ændring af lov om gasforsyning, lov om Energinet og lov om elforsyning (regulering af brint, omorganisering af Energinet og CO2-lagring m.v.) – jeres j. nr. 2021-15965

Obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder kan sikre grundvandet

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

Evaluering af klimatilpasningsplaner og regler for medfinansiering

DANVA udgiver vejledning nr. 100 - Vejledning om persondata for vandselskaber

Nyt spændende vandpolitisk netværk – begrænset deltagerantal - tilmeld dig nu!

Nyt fra medlemmerne: Ny administrerende direktør i Vandcenter Syd

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

Danmarkshistoriens største skattesag handler om vand

Forsyningernes rolle ift. klima og globale bæredygtighedsmål

Godt fagligt indhold, professionelt arrangeret og kompetente undervisere

Første kursist med komplet uddannelse i Forsyningsjura

Kortlægning af personoplysninger og overvejelser om ressourceforbrug

Intensivt samarbejde mellem brancheorganisationer

Kort introduktion til Den Transatlantiske Frihandels- og Investeringsaftale (TTIP) og relationerne til på vandsektoren

Tillid til Total svækket efter afsløring

Fusioner og samarbejde mellem vandselskaber

Forligsaftalen og vejen mod en revideret vandsektorlov

Mikroplast og andre miljøfremmede stoffer – hvor stort er problemet?

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

Spildevandsforsyningernes medfinansiering af klimatiltag

Skatteminister afviser særregel om forsyningers medfinansiering af klimatiltag

Lovbarrierer hindrer vandsektoren i at være energismart

Vand og spildevand forventes undtaget af EU's nye koncessionsdirektiv

Få styr på kloakken med tilskud fra staten

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

Begrænsning af miljøfremmede stoffer i spildevand

Danmarks største forsyningsselskab er en realitet

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

Få besøg af Miljøministeriets rejsehold for klimatilpasning

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Hvor længe vil vi acceptere overskridelser af vandkvalitetskrav?

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Industrien betaler ikke overpris for spildevandet

Ændring af Forbrugerindflydelsesbekendtgørelsen - jeres j.nr. NS-4600-0006

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Regeringens 25 m sprøjtefrie zoner er helt utilstrækkelige

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Introduktion til vandforsyning (Modul 1) - 2023 - LUKKET FOR TILMELDING

Installationsteknik med fokus på tilbagestrømssikring og vandmålere - 2023