Traktor og sprojte COLOURBOX19303676.JPG
Folketinget har den 21. maj 2024 vedtaget ny lov om sprøjteforbud i BNBO.

Folketinget vedtager ny lov om sprøjteforbud i BNBO

Folketinget har netop vedtaget loven, der forbyder brugen af sprøjtemidler i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

DANVA ser loven som et godt første skridt mod at beskytte drikkevandet, fordi der efterhånden er enighed bredt i Folketinget om, at frivillighed ikke er nok og en meget langsommelig affære. Derfor er denne lov, som fremskynder beskyttelse af drikkevand - om nødvendigt med påbud - en logisk konsekvens af en indtil videre meget langvarig implementering af BNBO'er.

Strengere krav til kommuner og lodsejere

Hidtil har kommunerne haft mulighed for at udstede påbud om sprøjteforbud, men dette er kun sket i meget få tilfælde.

Med den nye lov er kommunerne nu forpligtet til at udstede påbud til lodsejere om at stoppe brugen af sprøjtemidler i BNBO, hvis der er risiko for forurening, og hvis det ikke er lykkedes at indgå frivillige aftaler.

Loven indebærer også kompensation til landmændene for tab ved ikke at kunne anvende sprøjtemidler. Vandselskaberne kan dog fremover føre klagesager over prisen på jord til grundvandsbeskyttelse. Dermed kan niveauet for lodsejerens kompensation blive afprøvet ved domstolen.

Klager over påbud herunder kompensationsstørrelsen vil ikke have opsættende virkning.

Implementering og frister

Den nye lov træder i kraft den 1. juli 2024 og er en del af regeringens akutplan for BNBO fra juni 2023.

Kommunerne får en frist til udgangen af 2024 til at forsøge at indgå frivillige aftaler med lodsejere. Hvis dette ikke lykkes, skal kommunerne udstede påbud senest den 1. januar 2025.

Evaluering og nødvendigheden af lovgivning

En evaluering af pesticidstrategien 2017-2021 viste, at frivillige aftaler ikke havde den ønskede effekt, hvilket har ført til regeringens beslutning om at fremskynde indsatsen. På nuværende tidspunkt er kun 19 procent af de nødvendige beskyttelsesindsatser gennemført, hvilket betyder, at der stadig mangler at blive beskyttet over 2.500 BNBO.

For at følge fremdriften i beskyttelsesindsatserne kan man besøge Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor status for BNBO og kommunernes indsatser løbende opdateres.