DS Siloer Closeup Kenneth Grøning
Dansk Standard bor i denne bygning i Nordhavn, København. Foto: Kenneth Grøning.

DANVA bidrager til udviklingen af standarder, der har betydning for vand- og spildevandsområdet.

Vi deltager i forskellige udvalg på både nationalt og europæisk plan med repræsentanter fra forsyningerne og fra DANVAs sekretariat.

DANVA har i øjeblikket fokus på følgende udvalg og arbejdsgrupper:

Dansk Standard

  • DS/S 314 Vandforsyning – ved Sten Kloppenborg og Ole Øgelund
  • DS/S 315 Afløbsteknik – ved Sten Kloppenborg og Henning Espersen
  • DS/S 839 Geotermiske og vandborehuller – ved Claus Vangsgaard

CEN

CEN udvikler europæiske standarder og arbejder for at fremme frivillig, teknisk harmonisering i Europa. DANVA deltager i:

  • CEN/TC 164/WG 03 "Effects of materials in contact with drinking water“ – ved Sten Kloppenborg

DK-VAND

DANVA driver i samarbejde med Teknologisk Institut, DHI, Danske Vandværker, NPG (nordiske plastrørsproducenter), HOFOR, Aarhus Vand og Aalborg Forsyning certificeringsordningen DK-VAND. Ordningen skal på længere sigt dække de mest anvendte produkter i forsyningen.
Se www.DK-VAND.org

Andre grupper

Derudover er DANVA repræsenteret i:

  • Følgegruppen om revision af byggevareforordningen
  • VA-Styregruppen under ETA Danmark

Yderligere information

Kontakt Sten Kloppenborg på 4032 8535 eller sk@danva.dk