Oversvømmet Vej

Der er et stort og voksende fokus på vandselskabernes klimatilpasning forstået som deres håndtering af regnvand særligt under store nedbørshændelser.

På denne side kan du læse om diverse DANVA aktiviteter vedrørende klimatilpasning.

Seneste nyheder om klimatilpasning

Paradigmer for aftaler om klimatilpasning og anden spildevandshåndtering
DANVA vurdering
DANVA vurdering
Nye regler

Nye regler for klimatilpasning er trådt i kraft