Oversvømmet Vej

Der er et stort og voksende fokus på vandselskabernes klimatilpasning forstået som deres håndtering af regnvand særligt under store nedbørshændelser.