Vejledninger til de nye regler er endnu ikke kommet, men vandselskaber kan sende anmodninger om forhåndsgodkendelse mv. til Forsyningssekretariatet, da loven er trådt i kraft fra 1. januar 2021.

Men det står vandselskaberne frit for nu at sende anmodninger om forhåndsgodkendelser af tillæg til den økonomiske ramme samt aftaler mellem parter i klimatilpasningsprojekter eller spildevandsprojekter til Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet vil behandle det fremsendte fra vandselskaberne. Sagsbehandlingstiden kan dog blive lidt længere, end hvis vejledningerne havde foreligget.

Som det fremgår af de nye regler skal en række dokumentationskrav være opfyldte for at få en forhåndsgodkendelse til den økonomiske ramme. Blandt de nye krav kan vi nævne kravet om samfundsøkonomisk hensigtsmæssige serviceniveauer samt kravet om selskabsøkonomisk omkostningseffektivitet.

Det enkelte vandselskab kan vurdere, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at sende noget til Forsyningssekretariatet. Et selskab kan have behov for at fremsende noget snarest. Et andet selskab foretrækker måske at vente til vejledningerne kommer.

Yderligere information

For spørgsmål kan man henvende sig til konsulent Jens Plesner på tlf. nr.: 8793 3560 eller e-mail: jpl@danva.dk
Til orientering er Jens på sommerferie i ugerne 27 – 30.

Tidligere udsendt materiale:

- DANVA notat af 21. januar med oversigt og link til de nye regler side 4 i notatet. Desuden rummer notatet en beskrivelse af de forskellige regler.
- Vejledning til overgangsordning af 9. april for projekter, der ønskes behandlet efter de tidligere regler gældende frem til 1. januar 2021.