DANVA fik i sidste uge en status fra både Miljøstyrelsen og Energistyrelsen på vejledningsarbejdet.

Det mest sandsynlige er, at begge vejledninger til henholdsvis serviceniveaubekendtgørelsen og omkostningsbekendtgørelsen foreligger i endelig udgave i oktober (tidligst i løbet af september).

Høringer af vejledningerne forventes til under eller efter sommerferien.

Som vi tidligere har orienteret om, har DANVA i januar 2021 lavet et notat med link til og omtale af alle de nye regler for klimatilpasning. Læs notat. 

Yderligere information

Kontakt Jens Plesner på telefon 8793 3560 eller e-mail jpl@danva.dk