623 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder
vandiltning 10-11_lille.jpg

Udbudsforretninger. Inspirationsnotat om brug af krav til produkter​ og materialer i kontakt med drikkevand i forbindelse med udbudsforretninger.

Kappelhøj Vandværk 4.JPG

HOFORs tekniske kravspecifikationer til materialer i benyttelse i vandforsyning

DANVA på Folkemøde med minister og bonderøv

Nyt fra medlemmerne: Danske virksomheder skal kortlægge Californiens grundvand

Obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder kan sikre grundvandet

Ambitiøse og visionære globale mål, der gælder for alle

Sikkerhedszoner skal beskytte grundvandet mod pesticider

Nye perspektiver i genvinding af fosfor fra spildevandsslam

Nyt fra medlemmerne: Drastisk reduktion af vandspild i Lemvig Vand og Spildevand

Nyt fra medlemmerne: Esbjerg og Varde rykker tættere sammen med fuld fusion

DANVA holder en sober, saglig linje uanset angreb fra L&F

Nyt fra medlemmerne: Ansatte i Samn Forsyning ApS ser mange fordele ved nyt selskab

Overraskende tal for nitrat skaber bekymring for grundvandet

Nyt fra medlemmerne: Nyt vandselskab i Odder og Horsens hedder Samn Forsyning

Startskuddet til en ny æra i branchen med DANVAs nye datamodeller

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

Vidensdeling fremmer innovation om håndtering af vand i byer

Godt fagligt indhold, professionelt arrangeret og kompetente undervisere

Pris for projekt om genbrug af pellets fra blødgøring

Første kursist med komplet uddannelse i Forsyningsjura

Gæld bør ikke eftergives - vandforsyninger bør kunne inddrive

Effektiviseringspotentiale i ny rapport er pustet op

Forbyd brug af sprøjtegift til tvangsmodning af afgrøder

Vandselskaber understøtter lokal vækst i hele Danmark

Forringelse af ordning kan medføre forurenet hanevand

Innovation og miljø er en del af hverdagen hos Horsens Vand

Høring over udkast til bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Derfor er pris en dårlig indikator for effektivitet

Interaktiv grafik: Det arbejder vandselskaberne med

Det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år

Storstilet vandkongres – kæmpe gevinst for Danmark

5.000 vandeksperter fra hele verden på vej til København

DANVA vil forene, forstærke og fortælle om vandbranchen

Kort introduktion til Den Transatlantiske Frihandels- og Investeringsaftale (TTIP) og relationerne til på vandsektoren

Forbyd brug af sprøjtegift til tvangsmodning af korn

DANVA kritiserer brug af Roundup til tvangsmodning

Rester af sprøjtegift i hver fjerde vandboring

Water Camp i Vandhuset skal styrke rekruttering

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Drikkevandet skal måles for perfluor forbindelser

Sprøjtegift i stort antal drikkevandsboringer

Miljøøkonomer og minister vil beskytte drikkevandet

Storstilet vandkongres – kæmpe gevinst for Danmark

”Fremtidens vandværk” er indviet af miljøminister Kirsten Brosbøl

Vandpris i Danmark er lavere end i en række europæiske lande

DANVA er igen aktiv på Folkemødet på Bornholm

Finansiering af innovation på vandområdet

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

HOFOR serverer gratis postevand i vandbar i Melodi Grand Prix ugen

Danskerne ønsker bedre beskyttelse af deres drikkevand mod gift

Fosforprojekt gavner både vandselskaber, dansk landbrug og resten af verden

Turbo på udvinding af værdifuldt stof fra spildevand

Logisk at finansloven understøtter udvikling af vandteknologi

Finansloven skal være med til at beskytte drikkevandet

Forbyd brug af sprøjtegift til tvangsmodning af korn

Krav om skærpet tilsyn med erhverv ved grundvandsmagasiner

Hurtigt forbud mod sprøjtegift glæder vandsektoren

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

Natur- og Landbrugskommissionens rapport skuffer på drikkevandsområdet

Vandselskaber skal have bedre rammer for innovation og udvikling

Strategisk samarbejde mellem Aarhus Vand og Grundfos

Rensning af forurenet grundvand til drikkevandsformål

Begrænsning af miljøfremmede stoffer i spildevand

25 mio. i tilskud til demonstrationsprojekter i vandsektoren

Danmarks største forsyningsselskab er en realitet

VTU-Fonden uddelte 17 mio. kr. i tilskud til 14 nye projekter inden for vandsektoren

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (ledelsessystemer)

Pesticidplan mangler beskyttelse af drikkevandsboringer

Natur- og Landbrugskommissionen overdriver pladskrav for BNBO

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

Hvor længe vil vi acceptere overskridelser af vandkvalitetskrav?

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

VTU-Fonden støtter udviklingsprojekter i vandsektoren med 20 mio. kr.

Industrien betaler ikke overpris for spildevandet

Høring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Regeringens 25 m sprøjtefrie zoner er helt utilstrækkelige

Kontinuert, "real time" måling af ATP og fysiske parametre i drikkevand

COLOURBOX1000338.jpg

Jordforureningsloven

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Forår 2023

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Efterår 2023

Installationsteknik med fokus på tilbagestrømssikring og vandmålere - 2023