2024 03 05 Traktor I Mark Med Sprøjte COLOURBOX25996980
Foto: Colourbox. Miljøstyrelsen viser, at der blev fundet brud på reglerne ved tre ud af fire kontrolbesøg hos pesticidforhandlere i 2023. DNAVA kræver strammere kontrol.

DANVA rejser krav om skærpet kontrol for at beskytte det danske grundvand og dermed vores drikkevand. Det sker i lyset af alarmerende tal om overtrædelser hos pesticidforhandlere, som i går kom frem i Politiken.

Direktør Carl-Emil Larsen udtrykker stor bekymring over de afslørede overtrædelser og kalder den nuværende beskyttelse utilstrækkelig:

"Hold da op! Det her viser jo, at den generelle beskyttelse, vi har på pesticidområdet, ikke fungerer. Det er åbenbart nødvendigt at kontrollere den branche meget nøje, og det er en kedelig udvikling. Man er gået meget over til selvkontrol og frivillighed, men det her er udtryk for, at det ikke fungerer," siger han til Politiken i en artikel af 3. juni 2024.

Brud på reglerne ved tre ud af fire kontrolbesøg

Jævnfør Politikens artikel viser seneste statistik fra Miljøstyrelsen, at der blev fundet brud på reglerne ved tre ud af fire kontrolbesøg hos pesticidforhandlere i 2023.

Sidste års 16 tilsynsbesøg ved pesticidforhandlere viser overtrædelser hele 12 gange, hvilket førte til tre politianmeldelser. Ti gange drejede overtrædelserne sig om salg eller opbevaring af ulovlige pesticider. Der kan være flere typer overtrædelser ved samme tilsynsbesøg i Miljøstyrelsens opgørelse.

Kritik af nuværende kontrolniveau

Alligevel er der sket en drastisk nedgang i antallet af kontrolbesøg siden 2021. Ifølge Politiken blev der i 2021 foretaget 103 tilsynsbesøg, mens dette tal i 2023 var faldet til kun 16.

Det får DANVA til at kritisere det nuværende kontrolniveau og kræve flere kontroller og strengere håndhævelse af reglerne, så myndighederne kan sikre, at ulovlige pesticider ikke finder vej til forbrugerne.