DANVAs PIT-model (Prognose for Indtægtsrammer og Takster), har de seneste år været hyppigt anvendt af DANVAs medlemmer og, udkommer nu i en opdateret version for stemmeberettigede medlemmer.

PIT-modellen er udviklet i samarbejde med PwC har til formål at give indsigt i regnskab, økonomi og regulatoriske forhold for både drikkevand- og spildevandsselskaber.

Med modellen er det bl.a. muligt at analysere på konsekvenserne af de forventede ændringer til den økonomiske regulering herunder WACC-forrentning og fleksible indtægtsrammer.

Der er ligeledes lavet en række tiltag som gør modellen brugervenlig og fleksibel i forhold til afrapportering.

Få den nye version

Skriv en mail til mkj@danva.dk for at få tilsendt den nye PIT-model. 

Anvendelsesmuligheder

Mens nogle selskaber anvender modellen til at udarbejde langsigtede prognoser for eksempelvis at evaluere om den økonomiske ramme er tilstrækkelig, eller om taksten er bæredygtig.

For andre selskaber er det et kortsigtet værktøj til den årlige takst-fastsættelse. Modellen kan ligeledes anvendes til konsekvensberegninger i forbindelse med større investeringsprojekter, fusioner eller lignende.

De økonomiske forecasts som muliggøres via arbejdet med PIT-modellen indeholder blandt andet prognoser for selskabets indtægter, økonomiske rammer, effektiviseringskrav, omkostninger, investeringer, likviditet, gæld, egenkapital og takster.

Hos DANVA er vi eksperter inden for økonomi og økonomisk regulering af vandsektoren, og vi tilbyder selskabsspecifik rådgivning og assistance til arbejdet med PIT-modellen.