Mor Barn Ved Køkkenvask
DANVAs medlemmer er godt rustede til at håndtere krisesituationer.

Danske vand- og spildevandsselskaber er parate.

I forrige weekend blev borgere opfordret til at forberede sig på krisesituationer, der kan vare op til tre døgn. DANVAs medlemmer er godt rustede til at håndtere sådanne situationer.

Ændret risikobillede

Det nationale risikobillede ændrer sig hurtigere end før, påvirket af ekstreme vejrhændelser, geopolitiske spændinger, hackerangreb og hybridkrig.

DANVA og medlemmerne arbejder konstant på at sikre forsyningssikkerheden for vand og spildevand gennem netværk for beredskab og IT-sikkerhed, hvor medlemmer deler ny viden.

Vandselskaber, der er medlemmer af DANVA, kan tilslutte sig SektorCERT, som overvåger og forebygger cyberangreb, hvilket styrker beredskabet for både det enkelte vandselskab og samfundet generelt.

Risikoanalyser

Forsyningssikkerheden forbedres gennem løbende risikoanalyser, der kortlægger risici, prioriterer dem og implementerer handlinger for at reducere dem til et acceptabelt niveau.

Mange selskaber er certificeret efter standarder for miljøledelse og drikkevandssikkerhed, hvilket sikrer, at risikoanalyserne er i overensstemmelse med det nationale risikobillede.

Cybersikkerhed

Truslen mod IT-sikkerheden er stigende ifølge det nationale risikobillede.

Derfor er DANVA en partner i SektorCERT og opfordrer alle medlemmer til at tilslutte sig for at få optimal sensorovervågning og forebyggelse af angreb.

SektorCERT spiller en væsentlig rolle i forsvaret mod cybertrusler ved at overvåge internettrafik og advare medlemmer ved unormal aktivitet.

Kritisk infrastruktur

Vandsektoren afventer implementeringen af to EU-direktiver, NIS2 og CERD, i dansk lovgivning for at styrke cybersikkerheden og kritiske enheders modstandsdygtighed.

DANVAs netværk vil blive involveret i høringsprocessen, og de fleste spildevandsselskaber og vandforsyninger forventes at blive udpeget som kritiske enheder med frister i henholdsvis april 2025 og juli 2026.

Konsekvenser af udpegning

Udpegningen som kritiske enheder vil hovedsageligt kræve dokumentation af eksisterende risikoanalyser og forsyningssikkerhedstiltag samt afrapportering til myndighederne.

Dette vil bidrage til et bedre nationalt risikobillede og give forsyningsselskaberne et solidt grundlag for at forbedre deres egne risikoanalyser.

Kursusportefølje

For at støtte implementeringen af NIS2 og CERD tilbyder DANVA kurser om beredskab og direktivkravene.

De første kurser afholdes i efteråret 2024 og vil fokusere på bestyrelsers og topleders ansvar samt risikoanalyser i relation til det nationale risikobillede.