El Mast 18062024

Energistyrelsen har den 12. juni 2024 sendt Lov om styrket beredskab i energisektoren i høring. Denne lov har til formål at implementere EU's NIS 2- og CER-direktiver samt introducere supplerende krav til virksomheders beredskab. Lovforslaget fokuserer på fysiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre en høj robusthed i energisektoren.

DANVA har afgivet høringssvar til Energistyrelsen, og organisationens netværk for beredskab har spillet en central rolle i udarbejdelsen af dette svar.

Høringssvaret fremhæver tre hovedområder, hvor loven om styrket beredskab i energisektoren kan have synergi med vand- og spildevandssektoren: fragmenteret sektoransvar, evaluering af loven og lokal beredskabskoordinering.

Fragmenteret sektoransvar

En af de største udfordringer ved det nuværende lovforslag er det fragmenterede sektoransvar.

Forskellige forsyningsarter har ikke samme sektormyndighed, hvilket kan skabe komplikationer for multiforsyningsselskaber, som skal navigere mellem forskellige reguleringer fra flere ministerier. Dette kan føre til uhensigtsmæssig administration og ekstra omkostninger, som ikke altid kan dækkes grundet den økonomiske og takstmæssige regulering i vand- og spildevandssektoren.

DANVA understreger behovet for en koordineret indsats mellem relevante ministerier for at sikre sammenlignelige termer, krav, tilsyn og håndhævelse.

Multiforsyningsselskaber bør ikke pålægges unødvendige administrative byrder eller omkostninger på grund af fragmenteret sektoransvar.

Evaluering af loven

Implementeringen af NIS 2- og CER-direktiverne repræsenterer et pionerarbejde, som kræver politisk vilje til at sikre evaluering af reguleringen inden for en kort tidshorisont (2-3 år).

Hurtige evalueringer kan identificere optimeringsmuligheder og sikre, at reguleringen fungerer effektivt i praksis. Nogle ændringer kan ske gennem bekendtgørelser, men der vil også være behov for lovændringer, som kræver Folketingets involvering.

Lokal beredskabskoordinering

DANVA opfordrer til at fremme lokal beredskabskoordinering ved implementeringen af de nye direktiver. Lokale beredskabsmyndigheder og kommunalbestyrelser bør samarbejde med repræsentanter fra kritiske enheder for at diskutere snitflader, forventninger og muligheder. Dette samarbejde er essentielt for at sikre, at beredskabet fungerer optimalt og kan udveksle erfaringer og identificere områder, hvor man kan hjælpe hinanden.

Fremtidig implementering i vandsektoren

Miljøministeriet forventes at have et lovudkast klar til implementering af NIS 2- og CER-direktiverne for vand- og spildevandssektoren i løbet af efteråret 2024. Dette vil yderligere harmonisere beredskabskravene på tværs af sektorer og styrke den samlede robusthed i forsyningssektoren.

Du kan læse DANVAs høringssvar her (indsæt link til pdf med høringssvar).