P1077393 (1)
Foto: Mads Volquartz

Presset på drikkevandsressourcerne får pilen til at pege på renset spildevand, når DIN Forsyning skal finde en bæredygtig kilde til de fem millioner kubikmeter vand, som Esbjergs to store, kommende power-to-X-anlæg forventes at skulle bruge. Og mulighederne for sektorkobling er store.

Power-to-X (PtX) kræver store mængder vand. I Esbjerg er hele to anlæg på 1 GW hver på tegnebrættet, og tilsammen kræver de, hvad der svarer til godt halvdelen af det samlede vandforbrug hos DIN Forsynings nuværende kunder i Esbjerg og Varde.

I runde tal leverer DIN Forsyning i dag 9 millioner kubikmeter drikkevand til kunderne om året, mens det forventede årlige forbrug til de to store PtX-anlæg er på op til 5 millioner kubikmeter råvand. Og med trængte kildefelter, er det ikke sagen at bruge rent grundvand til produktion af de grønne brændstoffer.

“Vores drikkevandsressourcer er pressede og faktisk faldende. Men prognosen viser, at vi skal bruge meget mere vand i fremtiden. Og det gjorde den allerede, før Power-to-X var på tale. Så vi skal ikke bruge drikkevand til Power-to-X. Vi skal finde noget andet,” siger Henrik Harborg Blicher, der er konstitueret direktør i DIN Forsyning.

Få adgang til hele DANSKVAND magasinet 

Allerede tilbage i 2019 lavede DIN Forsyning en strukturplan, som indeholder to indsatsområder: der skal findes mere vand i undergrunden, og ”teknisk vand” skal være en del af forsyningsstrategien over for industrien.

“Vi har kigget på flere løsninger, men renset spildevand er det mest spændende lige nu i forhold til Power-to-X,” siger Henrik Harborg Blicher.

Vores drikkevandsressourcer er pressede og faktisk faldende. Men prognosen viser, at vi skal bruge meget mere vand i fremtiden. Og det gjorde den allerede, før Power-to-X var på tale. Så vi skal ikke bruge drikkevand til Power-to-X. Vi skal finde noget andet.

Rigeligt med spildevand

Alternativet er at bruge grundvand, som ikke kan bruges til drikkevand. Men det vil bidrage yderligere til stofbelastning af miljøet, lyder ræsonnementet.

“Der er jo nogle stoffer i det grundvand – mineraler, jern, næringssalte og eventuelle miljøfarlige stoffer. Og det bliver alt sammen opkoncentreret i rejektvandet fra Power-to-X. Derfor er det i mine øjne bedre at bruge renset spildevand,” lyder det fra den konstituerede direktør.

Esbjergs to store renseanlæg er forbundet, så man kan pumpe spildevand fra det ene anlæg til det andet, hvilket er en stor fordel, hvis det ender med, at det rensede spildevand skal forsyne byens PtX-fabrikker. Tilsammen udleder renseanlæggene omkring 10 mio. kubikmeter renset spildevand om året. Mængden af spildevand svinger afhængig af vejret, og derfor vil DIN Forsyning supplere det rensede spildevand med grundvand, som ikke kan bruges til drikkevand. Et kildefelt i nærheden af de kommende PtX-anlæg skal agere nødforsyning, hvis der mangler renset spildevand. Kildefeltet kan levere 2 mio. kubikmeter vand om året.

Havvand er teknisk set også en mulighed, men man har vurdereret, at det bliver for energikrævende at rense vandet, og samtidig vil der ske samme opkoncentration af de uønskede stoffer i havvandet, som man også skal tage sig af. Derfor har DIN Forsyning valgt ikke at fokusere mere på havvand og i stedet koncentrere sig om renset spildevand og teknisk vand i form af forurenet grundvand som reserve. 

Læs også "Højtstående grundvand skal bruges til grøn energi"

Problem med miljøtilladelse

Hvis man bruger renset spildevand som råvand til PtX, vil mængden af de af næringsstoffer, mineraler og salte i rejektvandet være den samme som i det rensede spildevand, DIN Forsyning i dag udleder til Vadehavet. Men koncentrationen af dem er større, og det kan give problemer.

“Stofkoncentrationen er et problem i forhold til vores miljøtilladelse. Vi skal se på, om vi kan løse det ved at indføre nogle opblandingszoner, hvor vi kan leve med nogle højere koncentrationer. For vandet blandes jo ret hurtigt, når det først kommer ud i Vadehavet, som samlet set ikke kommer til at mærke forskel,” siger Henrik Harborg Blicher.

Han efterlyser nye regler på området, så der bliver skabt sikkerhed for de massive investeringer, som skal laves for at realisere det store, grønne energipotentiale i Danmark.

“Hvis vi synes, det er en god idé at bruge spildevandet til Power-to-X og bidrage til den grønne omstilling, så skal der noget ny lovgivning til. Jeg mener, at vi på den korte bane skal dispenseres for den nuværende lovgivning. Og på sigt skal der en ny lovgivning og særskilt økonomisk regulering til, så vi kan levere teknisk vand,” siger Henrik Harborg Blicher, som samtidig slår fast, at det haster med en afklaring på de her problemstillinger, som gælder for den række af vandselskaber, der er involverede i lignende projekter.

Stofkoncentrationen er et problem i forhold til vores miljøtilladelse. Vi skal se på, om vi kan løse det ved at indføre nogle opblandingszoner, hvor vi kan leve med nogle højere koncentrationer. For vandet blandes jo ret hurtigt, når det først kommer ud i Vadehavet, som samlet set ikke kommer til at mærke forskel.

Læs også "Der er vand nok til et elektrolyse-eventyr i Danmark"

Sektorkobling er løsningen

DIN Forsyning er et multiforsyningsselskab, som blandt andet også omfatter varme. Og med en stor PtX-industri i Esbjerg, åbner der sig perspektivrige muligheder for at udnytte ressourcerne på tværs af sektorer.

“Sektorkobling er en af løsningerne på energikrisen. Og her skal man tænke varme, vand, el og Power-to-X sammen. Det er kun i fællesskab, vi kan udnytte potentialerne,” siger han.

Fordi selve elektrolysen i et PtX-anlæg genererer store mængder varme, bliver denne overskudsvarme en del af synergien mellem forsyning og industri. Det nyoprettede selskab, DIN Forsyning Teknisk Vand, skal modtage det rensede spildevand og rense det yderligere til en høj kvalitet, som de sælger til industrien. PtX-selskaberne står selv for den sidste vandbehandling, som er polering, før det nu ultrarene vand kan bruges i elektrolysen. Overskudsvarmen skal aftages af DIN Forsyning Overskudsvarme/Køl, som også er et nyt selskab. Dette selskab skal modtage og samle overskudsvarme fra en række industrivirksomheder, som de også tilbyder fjernkøling. Overskudsvarmen kan sælges videre til DIN Forsyning Varme, hvor det indgår i den samlede fjernvarme i Esbjerg og Varde.

Der er dog stadig et godt stykke vej, før det ovenstående scenarie bliver til virkelighed.

DIN Forsyning har oprettet et teknisk vand-selskab, som skal producere og levere det ultrarene vand til PtX-virksomhederne. Det nye selskab skal desuden sikre, at de nuværende vandkunder ikke kommer til at betale for PtX-projektet. Foto: Mads Volquartz

Kunderne er beskyttet

“Vi har lavet DIN Forsyning Teknisk Vand for at beskytte vores almindelige kunder, så de ikke kommer at betale for, at vi skal levere vand til Power-to-X. Så det nye selskab har sin egen særskilte økonomi og særskilte kunder,” siger Henrik Harborg Blicher.

Som udgangspunkt skal det nye selskab hvile i sig selv, men der vil samtidig blive hensat midler til at imødekomme den økonomiske risiko og sikre den fortsatte udvikling af selskabet og dets ydelser.

Businesscasen, hvor man bruger renset spildevand til PtX, er konkurrencedygtig i forhold til at bruge drikkevand. Kunderne skal betale for de yderligere rensetrin, leverance af det tekniske vand, investeringerne og afskrivninger på investeringerne.

Der er nu blevet rejst 12 mio. kr., som skal bruges på at modne projektet. PtX-selskaberne har dog stadig ikke taget den endelige beslutning i forhold til at investere de milliardbeløb i projekterne, som det kommer til at koste. Så der er stadig en risiko for, at det ikke bliver til noget, fortæller Henrik Harborg Blicher.

“Men vi tror nok på de langsigtede perspektiver til at ville investere i at modne projekterne. Pengene til modning kommer fra Power-to-X-selskaberne, ejerkommunerne, som er Esbjerg Kommune og Varde Kommune, samt DIN Forsyning Varme,” siger han.

Læs også "Vand til Power-to-X burde få større opmærksomhed"