Loren Ramsey
Vandcenter Syds Drikkevandspris gik til docent og ingeniør Loren Ramsay fra VIA University College, bl.a. for sit arbejde med det såkaldte møllehjulskort til grundvandskemisk kortlægning, indførelse af arsenrensning på danske vandværker, udarbejdelse af de såkaldte ”Re-design principper” og start af den nye platform ”Merkur” til vandbehandlingsdata.

VandCenter Syd uddeler hvert år sin Drikkevandspris (tidligere Grundvandspris) for at belønne dem, der gør en særlig indsats for det danske drikkevand. I år gik prisen til docent og ingeniør Loren Ramsay fra VIA University College.

Efter mange år som rådgiver, forsker Loren Ramsay nu primært i drikkevandsbehandling og grundvandsressourcen. Gennem sit arbejde har han bidraget med ny viden og løsninger gennem bl.a. udvikling af møllehjulskortet til grundvandskemisk kortlægning, indførelse af arsenrensning på danske vandværker, udarbejdelse af de såkaldte ”Re-design principper” til smart design og drift af vandværker og start af den nye platform ”Merkur” til vandbehandlingsdata.

Gennem årene har han især nydt det tætte samarbejde med mange forskellige parter. VandCenter Syd har stillet ham tre spørgsmål om det vigtige drikkevand:

Hvordan kom du til at arbejde med grundvand og drikkevandskvalitet?

Jeg har haft interesse for natur og naturvidenskab, siden jeg var barn. Da jeg flyttede til Danmark efter college i USA, var det derfor naturligt at vælge faget Teoretisk Vandhygiejne som det allerførste på DTU. Min fascination af, hvordan man sikrer god infrastruktur i land og by, kom derimod langsomt snigende med tiden. Vandbranchen er let at blive forelsket i, dels fordi håndtering af vand er så væsentlig, og dels fordi branchen i Danmark er befolket af så mange livlige og dygtige mennesker.

Loren Ramsay

Docent og ingeniør (kemi) ved VIA University College, Forskningscenter for byggeri, klima, vandteknologi og digitalisering med særlig viden om:

  • Drikkevandsbehandling på vandværker
  • Vandkvalitet og dets betydning for sundhed
  • Kortlægning og beskyttelse af grundvand
  • Undersøgelse og afværge af jord- og grundvandsforurening

Hvilke indsatser, mener du, er vigtige for at beskytte vores grundvand og sikre en god drikkevandskvalitet i fremtiden?

For at sikre god drikkevandskvalitet er der behov for, at alle led i ”vandbranchekæden” fungerer optimalt. Bare et enkelt dårligt led kan betyde, at vi ikke opnår vores mål. Jeg mener ikke, der findes en let genvej, og et holistisk perspektiv er det eneste der duer. En stærk kæde starter med gode uddannelser. Men der er også behov for dygtige praktikere, myndigheder, politikere, organisationer, virksomheder, rådgivere, forskere m.fl. Grundvandsbeskyttelse alene er ikke nok til at sikre en god drikkevandskvalitet.

Dels skal den nuværende grundvandsbeskyttelse forbedres, da det er indlysende, at den er nødt til at være strammere end hidtil for at undgå forurening. Dels indeholder den naturlige grundvandskvalitet i sig selv mange udfordringer - f.eks. indhold af arsen i nogle grundvandsmagasiner. Derfor er der ud over grundvandsbeskyttelse også behov for kvalificeret vandbehandling og -distribution.

Vandcenter Syds Drikkevandspris

  • Stiftet i 2007 som en grundvandspris
    for at sætte fokus på grundvandsbeskyttelse. Fra 2023 er prisen blevet til en drikkevandspris med et bredere fokus på grundvand og drikkevandskvalitet og ikke mindst den indsats, der gøres for at kunne levere rent drikkevand til fremtidens generationer.

Læs mere om prisen på
vandcenter.dk/drikkevandspris

Hvad betyder det for dig at modtage denne pris?

Jeg føler mig naturligvis meget beæret og er egentlig blevet overrasket over, hvor meget det rører mig. Når det er sagt, har prisen også en anden betydning for mig: Jeg stammer fra USA, et kompliceret land, hvor samarbejde mange steder er erstattet af konkurrence og tillid af mistænksomhed. Så selvom denne drikkevandspris tildeles en enkelt person, opfatter jeg den mest som en hyldest til det arbejde, der er præsteret i forskellige fællesskaber, som jeg har været så heldig at være en del af.

Jeg mener, at vandværksorganisationerne, nationale konferencer/messer, kurser og fondsbetalte projekter alle er med til at fremme samarbejde og tillid i vandbranchen i Danmark. Det gør os stærke, så det skal vi blive ved med.