Vandhane og drikkevand COLOURBOX17046411.jpg

Få et samlet overblik over, hvad forbrugerne betaler for at få leveret drikkevand og afledt spildevand hos selskaber under vandsektorloven.

Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, har opdateret sit interaktive "Vandpris på danmarkskort" med nye vandpriser for 2023. Det betyder, at forbrugerne kan få et hurtigt overblik over, hvad de betaler for at få leveret drikkevand og afledt spildevand hos selskaber under vandsektorloven.

Vandsektoren arbejder for den størst mulige åbenhed om deres formål med at understøtte folkesundheden og sikre miljøet. En kundetilfredshedsundersøgelse, som er udarbejdet af DANVA, har vist, at mange ikke kender navnet på sin vandleverandør, eller hvem der renser vandet, samt hvad det faktisk koster.

Hvad koster vandet?

Se vandpriserne på danmarkskort

”Åbenhed er en af vandsektorens grundlæggende værdier. Derfor bestræber vi os på at gøre den ensartethed og forskellighed, som afspejler vandselskabernes vilkår, endnu mere transparent over for omverdenen,” siger fagleder i DANVA, Thomas Sørensen.

”DANVA ønsker med det grafiske overblik over vandprisen med tilhørende baggrundsinformationer desuden at sikre en korrekt og neutral fremstilling af selskabernes takster.”

For nogle selskaber er vandprisen steget mere end den normale prisudvikling, hvilket f.eks. kan skyldes større investeringer i klimaløsninger, etablering af nye vandværker eller ekstra pålagt skattebyrde.
Vandpriserne svinger fra selskab til selskab. Det skyldes lokale, strukturelle og politiske forskelle, der giver et stort spænd mellem de laveste og de højeste udgifter, som vandselskaberne har. Det kan være forholdsvist billigere at forsyne vandforbrugende virksomheder end små kunder. Geologiske forhold kan gøre det dyrere at hente vand op af jorden nogle steder i forhold til andre. Desuden kan forurening af grundvandet betyde, at der skal investeres i nye kildepladser til vandindvinding.

Der er herudover store forskelle på, hvor meget et selskab investerer i for eksempel kloakering og klimaløsninger og hvor mange kunder, der er til at deles om betalingen for investeringen. I for eksempel et tyndt befolket forsyningsområde med mange sommerhuse kan forbrugerne komme til at betale mere for vandet, fordi der ganske enkelt er færre kunder med et samlet mindre vandforbrug til at afdrage på den fælles investering.

Se mere om statistik og analyser fra vandsektoren i Vand i tal 2022

Datagrundlag

Det interaktive "Vandpris på danmarkskort" viser vandpriserne for de selskaber, som er underlagt vandsektorloven.

Kortet er bygget op omkring de ca. 225 vandforsyninger, som efterfølgende er blevet tilknyttet et spildevandsselskab. Ved at køre musen hen over prikkerne på danmarkskortet vises en tabel, der angiver vandselskab og tilhørende spildevandsselskab med de respektive takster og udgiften ved tre forskellige årlige forbrug.

Priserne er opdateret ved opslag på selskabernes hjemmeside d. 30. januar. Hvis taksten mangler skyldes det sandsynligvis, at vi ikke har kunne finde opdaterede takster. Vi opdaterer kortet igen med manglende takster med udgangen af februar.

Kan man ikke finde sit vandværk på kortet, kan det skyldes, at det ikke er omfattet af vandsektorloven, som gælder for drikkevandsselskaber med en produktion over 200.000 m3.Der er over 2000 små vandværker, der ikke er omfattet vandsektorloven.