Pristalsfremskrivning

Pristallene til brug for prisfremskrivning af de økonomiske rammer er udkommet. Drikkevand i 2025-2026 kan forvente en prisfremskrivning af deres økonomiske rammer på 6,63%. Nye tillæg for spildevand prisfremskrives ligeledes med 6,63% i 2025.

Pristallene til brug for prisfremskrivning af de økonomiske rammer er udkommet. Drikkevand i 2025-2026 kan forvente en prisfremskrivning af deres økonomiske rammer på 6,63%. Nye tillæg for spildevand prisfremskrives ligeledes med 6,63% i 2025, mens langt hovedparten af rammen for spildevand følger den allerede udmeldte pristalsregulering på 8,08%.

Prisfremskrivning på 6,63% er beregnet ud fra inflationen i 2022 på 9,77% og 2023 på 3,59%.

Prisudviklingen i 2023 er 3,59%

I bekendtgørelsen for Økonomiske Rammer §10, stk.1 fremgår det at prisudviklingen skal udregnes ved en vægtning af nedenstående 4 indeks:

  • Omkostningsindeks for anlæg (BYG 61, undergruppen ”Jordarbejde mv.”) vægtes 35 pct.
  • Omkostningsindeks for anlæg (BYG 61, undergruppen ”Asfaltarbejde”) vægtes 15 pct.
  • Byggeomkostningsindeks for boliger (BYG 42) vægtes 30 pct.
  • Prisindeks for indenlandskvareforsyning (PRIS 11, undergrupper ”Væskepumper også med målere; væskeelevatorer” og ”Haner, ventiler og lignende tilbehør til rørledninger, kedler, kar o.l.”) vægtes 20 pct. Obs disse indeks er i 2022 og 2023 udskiftet med:
    • Maksiner og apparater og dele dertil, i alt, vægtes 20 pct.

Tabel 1:Pris og omkostningsindeks samt deres vægt i opgørelsen

Opgørelsestidspunkt Ultimo 2021 Ultimo 2022 Ultimo 2023
BYG61: Jordarbejde mv. (35%) 113,68 125,07 132,25
BYG61: Asfaltarbejde (15%) 122,51 133,69 139,76
BYG42: Byggeomkostninger for boliger (30%) 120,1 124,6 127,0

PRIS1115: Gennemsnit af undergrupper (20%)

  • Væskepumper også med målere, væskeelevatorer (10%)
  • Haner, ventiler og lign. tilbehør til rørledninger, kedler, kar mv. (10%)

110,5

 

(111,5)

 

(109,8)

   
PRIS1115: Maskiner apparater og dele dertil, i alt (20%)   112,9 114,7
Årlig prisudvikling % 6,42% 9,77% 3,59%

Bemærk er PRIS1115 maskiner og apparater og dele dertil, i alt er brugt i årene 2022 og 2023.

Det fremgår af tabel 1, at den høje inflation især drives af prisstigninger på jord- og asfaltarbejde.