En boring er et dybt hul ned gennem jordlagene, som på lang sigt vil kunne skabe problemer for driften. Ofte bliver en boring etableret, og man sætter en installation i. Ingen kigger ned i boringen opdager utætte samlinger samt tilkloggede filtre, så længe boringen giver vand. Man skifter eventuelt pumpestørrelse eller flere stigerør for stadig at kunne producere vand. Men ofte er dette ikke ideelle løsninger.
 

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der arbejder med boringer - både praktisk og teoretisk. Det være sig praktisk vedligehold og service, praktisk drift og driftsleder. Også brøndborere samt vandværksbestyrere kan med fordel deltage i dette kursus. Vi forventer, at deltagere på kurset har en grundlæggende viden om indvinding svarende til kurset: "Indvinding og produktion af vand - modul 2 på Drikkevandsoperatøruddannelsen".

Mål

Målet med dette kursus er at give deltagerne en forståelse for, hvad undergrunden/boringen gemmer på af ”hemmeligheder” og give et indblik i nogle simple og relativt billige metoder til at opdage, rette og forebygge negative ændringer i boringens driftsforhold til skade for boringens levetid, effektivitet og vandværkets driftsøkonomi.

Indhold

På kurset vil vi gennemgå:

 • Hvad boringen kan gemme
 • Data og dokumentation
 • Udregning af specifik ydelse (med udgangspunkt i egen boring)
 • Boringsservice discipliner
 • Borehulslogging
 • Vandkvalitet - forurening og pesticider
 • Hvordan kan man blive klogere på en pesticidforurening?
 • Prøvepumpning
 • Valg af pumpe
 • Virkningsgrad
 • Kildepladsmodel
 • Drift, overvågning og vedligeholdelse af kildepladser

Undervisere

Claus Paludan Hynkemejer, VandCenter Syd
Johan Linderberg, VandCenter Syd

Kursusleder

Britt Cramer Dalén, DANVA

Pris

Prisen omfatter elektronisk undervisningsmateriale, forplejning og overnatning