Se linksamling med fokus på den overordnede ledelse af vandselskaberne. Indfaldsvinklen vil typisk være: Hvad er konsekvenserne af selskabsgørelsen?

Behov for ændring af regulering ift. beredskabsplanlægning
Kommissorium for arbejdsgruppe, Miljøstyrelsen, 2. november 2020

Vandselskaber og de forvaltningsretlige principper
Notat fra DLA Piper, oktober 2020

Politisk aftale om en ny vandsektorlov
Aftaletekst, 29. april 2015

Evaluering af vandselskabernes rammebetingelser – fokus på ressourceeffektivitet.
Artikel af professor Ellen Margrethe Basse (gengivet efter tilladelse), februar 2015

Forsyningssektorens erhvervsmæssige potentiale
Rapport fra AxcelFuture, februar 2015

DANVAs holdning til evaluering af vandsektorloven
Oplæg til Folketingets Miljøudvalg, april 2014

Resumé af rapport om evaluering af vandsektorloven
DANVA notat, marts 2014

Evaluering af vandsektorloven
Deloittes rapport, november 2013 (offentliggjort marts 2014) 

Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven samt Bilag
Naturstyrelsen, februar 2013

Evaluering af vandsektorloven
DANVAs anbefalinger, 21.12.2012

Redegørelse om Vandsektorlov II
Udarbejdet af advokatfirmaet Energi & Miljø

Informations- og kommunikationspolitik
Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/Sx½