Se linksamling med fokus på den overordnede ledelse af vandselskaberne og kunder. Indfaldsvinklen vil typisk være: Hvad er konsekvenserne af selskabsgørelsen?

Direkte og indirekte muligheder for, at yde støtte til danske vandkunder med dårlig betalingsevne i et affordability perspektiv 
Notat fra DANVA, juni 2016 - opdateret februar 2020

Privat inddrivelse er en ny mulighed

Forsyningsselskaberens ledelse skal beslutte sig inden 1. juli 2020

Foretræde for Skatteudvalget om privat inddrivelse
DANVA har foretræde 5. december 2019 sammen med Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening.

Forbrugervalget – den dyre og fiktive forbrugerindflydelse
DANVA har gennemført en undersøgelse af valget blandt forbrugerne i 2017/2018.

Fremtidig håndtering af restancer til offentlige forsyninger
Brev til Skatteudvalget fra DANVA, Dansk Fjernvarme, Dansk Energi og Dansk Affaldsforening, 30.11.2018

Oversendelse af fordringer til Gældsstyrelsen
Notat fra DANVA, november 2018 

Vandselskaberne må opkræve gæld 
Status fra DANVA, oktober 2017 

Vandforsyningsselskabers ret og pligt til videregivelse af oplysninger om børn og dyrs forhold i forbindelse med lukning af vandtilførslen 
Notat fra DANVA, Februar 2017

Restancer til vandselskaber og konkrete forhandlinger
Status fra DANVA, juni 2016

Aftale om inddrivelse af kommunernes restancer kan være løftestang for vandselskaber
DANVA meddelelse, april 2016

Håndtering af restancer
Inspirationsmateriale fra Brønderslev Forsyning, 2015

Vandselskabers brug af Nem ID
Notat fra DANVA, februar 2015

Vandselskaberne har ingen fortrinsret ved restancer
Højesteretsdom m.m.

Forfaldstidspunkt tilslutningsbidrag
Udtalelse fra Naturstyrelsen Odense som FFV Energi og Miljø A/S venligst har stillet til rådighed.

Persondataretlige spørgsmål ved udskillelse af forsyningen (Halsnæs)
Notat fra Horten, juni 2011

Vandselskabernes muligheder for at inddrive restancer
Status, september 2010

Inddrivelse
Status, maj 2010

Vandforsyningers mulighed for at afbryde forsyningen med vand ved manglende betaling
Notat fra By- og Landskabsstyrelsen, marts 2010

Inddrivelse af fordringer for kommunalt ejede forsyningsselskaber
Udmelding fra SKAT

Muligheder for at kræve sikkerhed for betaling af kloaktilslutningsbidrag
Vejle Spildevand A/S har venligst stillet By- og Landskabsstyrelsens vurdering til rådighed.

Ændrede regler for kommunalt ejede vandselskabers restanceinddrivelse og forsyningsafbrydelse
Artikel af Peter Nymann fra Advokatfirmaet Energi & Miljø

Inddrivelse og udpantning
DANVA-notat udarbejdet december 2009

Opkrævning og udpantning - eksempel fra Bornholms Regionskommune
Notat fra Energi & Miljø Advokatfirma