37 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Betragtninger om skatteforhold i vandsektoren.pdf

DANVA og Danske Vandværker Vejledning om konsekvenserne af skattesagerne.pdf

Bilag Nettoafgiftsfaktor Skatteforvridningstab Og Diskonteringsrente

Indstilling vedr. opgørelse af vandsektorens skattesag og disponering af overskydende midler .pdf